Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

 

MUDr. Agáta Frišová

vedúci lekár

MUDr. Michaela Bangová
lekár

 

Beáta Kukanová
sestra

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, vstup pravým bočným výťahom, 3. poschodie vpravo, č.d.  6

kontakt
037/6545 538

Ordinačné hodiny:   utorok, streda, piatok  11:00 – 14:00

 

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00          laboratórne odbery, objednávanie pacientov
10:00 – 13:00
          vyšetrovanie pacientov

13:00 – 13:30         vyšetrovanie pacientov, administratíva

 

Objednávanie: telefonicky ráno 07:00 – 08:00.   Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť                                                                              kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných vyšetrení.

Špecializovaná ambulancia vykonáva prvovyšetrenia alebo kontrolné vyšetrenia u pacientov so záchvatovými poruchami nervového systému, predovšetkých s epilepsiou, poruchami vedomia nejasnej etiológie. Okrem toho dispenzarizuje pacientov s parciálnymi alebo generalizovanými formami epilepsie. Ambulancia vykonáva takisto vyšetrenie hladín antiepileptík (valproát sodný, karbamazepín, phenobarbital, levetiracetam, lamotrigin). Pracovisko úzko spolupracuje s  II. Neurologickou klinikou LFUK a UNB v Bratislave ako aj s Neurologickou klinikou u sv. Anny v Brne najmä v problematike farmakorezistentných epilepsií a indikácií na epileptochirurgické výkony (resekčná liečba, vágová nervová stimulácia a ďalšie metódy).

Okrem toho ambulancia funguje ako elektroencefalografické laboratórium, realizuje EEG vyšetrenia, či už natívne EEG alebo EEG s použitím provokačných metód (spánková deprivácia, fotostimulácia, hyperventilácia). Disponuje moderným EEG prístrojom schopným online video záznamu pacienta. Laboratórium disponuje aj prenosným EEG prístrojom, takže je možné vyšetriť pacientov aj na iných pracoviskách fakultnej nemocnice vrátane KAIM a JIS-monitorovaných pacientov. EEG záznamy popisujú neurológovia špecializovaní v tomto odbore.

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne na 3.poschodí vpravo (treba vojsť na prízemie vpravo do ambul. traktu a tam použiť bočný výťah smerom na 3. poschodie).

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »