Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Angiologická ambulancia

Angiologická ambulancia

Doc. MUDr. Peter Minárik
lekár

kontakt
037/6545 355

Činnosť ambulancie:

7:00 – 9:00
9:00 – 11:00
12:00 – 15:00
laboratórne odbery, objednávanie pacientov
ultrazvukové vyšetrenia
lekárske vyšetrenia, edukácia pacientov

Objednávanie pacientov Denne od 8:00 do 10:00 hod.

Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné priniesť si kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných ostatných vyšetrení

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť, edukáciu pacientov s ochorením artériovo-venózneho systému. Ultrazvukové vyšetrenia, farebným utrazvukovým doplerom. Lokálne ošetrenia rôznych stupňov chronickej venóznej insuficiencie, diagnostika, stratifikácia pacientov pri aterosklerotickom postihnutí, v úzkej spoluprácii s Med-Ped ambulanciou. Predoperačné vyšetrenia na diagnostiku venózneho tromboembolizmu, vyšetrenia trmbofilých stavov.

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

jazyk »