Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia klinickej logopédie

Ambulancia klinickej logopédie

PhDr.  Jana Žitná
klinický logopéd

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, vstup pravým bočným výťahom, 3. poschodie vpravo, č. d.  8

kontakt
037/6545 931

Ordinačné hodiny:   Utorok a štvrtok  7:00 – 15:00

 07:00- 10.00     konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov a akútne stavy
10:00 –
14:15      objednaní ambulantní pacienti
14:15 -15:00       
administratíva

Ambulancia poskytuje diagnostiku, terapiu a prevenciu neurogénnych porúch reči a narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých, prípadne hospitalizovaných detí.  Vyšetrenie môže indikovať všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, ako aj lekári iných odborností.

Klinický logopéd sa takisto intenzívne venuje diagnostike a liečbe afázií (porucha porozumenia reči, porucha gramatickej skladby slov a viet) a dyzartrií (porucha výslovnosti) u hospitalizovaných pacientov na neurologickej klinike. Jedná sa najmä o pacientov s akútnym mozgovým infarktom, akútnym mozgovým krvácaním, demenciou, extrapyramídovými poruchami a neuromuskulárnymi ochoreniami.

Objednávanie pacientov telefonicky v ordinačných hodinách.

 

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne na 3.poschodí vpravo (treba vojsť na prízemie vpravo do ambul. traktu a tam použiť bočný výťah smerom na 3. poschodie).

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »