Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Logopedická ambulancia

Logopedická ambulancia

PhDr. Jana Žitná
logopéd

kontakt
037/6545 382

Špecializovaná ambulancia poskytuje diagnostiku, liečbu, prevenciu a poradenstvo neurogénnych porúch reči u dospelých pacientov a rodinných príslušníkov, s hlavným zameraním na afaziológiu.

Ordinačné hodiny:

Utorok a Štvrtok07:00 – 15:00

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »