Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Metabolicko-cievna ambulancia

Metabolicko-cievna ambulancia

Metabolicko – cievna ambulancia: t.č. 037/6545 528 (prízemie)

Vedúci lekár: MUDr. Tarková

Ambulantní lekári: MUDr. Ivkovičová, MUDr, Trtolová

Diferenciálna diagnostika diabetickej retinopatie, venóznych a arteriálnych oklúzii,  makroaneuryziem a iných vaskulárnych zmien na sietnici, dispenzarizácia pacientov s NPDR gr. 2, 3 a PDR, indikácia laserovej liečby sietnice, sledovanie DME a edému pri venóznych oklúziách. Indikácia a poskytovanie liečby makulárneho edému antirastovými faktormi aplikovanými do sklovca oka (intravitreálne). Sledovanie a manažment konzervatívnej liečby pacientov so závažnou diabetickou retinopatiou komplikovanou zakrvácaním do sklovca a indikovanie k chirurgickej liečbe.

Špecializované vyšetrenia:

Fluoroangiografické vyšetrenie FAG: miniinvazívne vyšetrenie sietnice a sietnicových ciev s kontrastnou látkou podanou do žily pacienta a následným fotografovaním očného pozadia s filtrami. Fotodokumentácia zobrazí chorobné zmeny na cievach a sietnici u diabetikov a u pacientov s cievnymi príhodami.

OCT vyšetrenie makuly: neinvazívne vyšetrenie vrstiev sietnice v oblasti žltej škvrny, slúži na sledovanie opuchu sietnice v centrálnej časti, ktorý výrazne zhoršuje videnie pacientov s diabetickou retinopatiou a po cievnych príhodách.

Angio OCT makuly: neinvazívne vyšetrenie cievnej kresby jednotlivých vrstiev sietnice v oblasti žltej škvrny, slúži na sledovanie porúch kapilárnej siete sietnice a výskyt neovaskulárnych membrán v centrálnej časti, ktoré môžu byť príčinou zhoršenia videnia pacientov s diabetickou retinopatiou a po cievnych príhodách

Operačné výkony:

Laserová fotokoagulácia sietnice: fotodeštrukcia argonovým laserom chorého tkaniva sietnice a choriokapilárnej siete, vykonáva sa ambulantne v lokálnej kvapkovej anestézii cez kontaktnú fundoskopickú šošovku naloženú na oko. Zákrok je bezbolestný a pacient môže niekoľko dní po zákroku pozorovať zmeny vo videní (tmavé škvrny, rozmazané videnie, zhoršené videnia za šera)

Intravitreálna aplikácia liekov: v lokálnej kvapkovej anestézii aplikujeme liek do sklovca na zmiernenie opuchu v oblasti makuly a na zastavenie rastu novotvorených ciev tzv neovaskularizácií.

Ambulantné hodiny:

Po, Ut, Pi:        7:00 – 9:00 plánované FAG vyšetrenia

9:00 – 12:30  ambulantné vyšetrenia a kontroly objednaných pacientov

13:00 – 14:30 FAG vyšetrenia,

Str – Štvr:       7:00 – 12:00 plánované intravitreálne aplikácie

13:00 – 14:30 konziliárne vyšetrenia, plánované kontroly

 

Telefonické objednávanie pacientov: Po –Pi: 13:00 – 14:30 037/6545 528

Online objednanie pripravujeme

jazyk »