/* */
Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Metabolicko-cievna ambulancia

Metabolicko-cievna ambulancia

MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD.
lekár

kontakt
037/6545 528

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s očnými komplikáciami Diabetes mellitus.

Ordinačné hodiny:

Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok
Streda – Operačný deň
7:00 – 9:30
9:30 – 14:00
14:00 – 15:00
vyšetrenia fluoresceínovej angiografie laserová liečba objednaných pacientov
ordinácia, vyšetrovanie pacientov vykonávanie laserovej liečby
dokumentácia

Ambulancia spadá pod Očnú kliniku

jazyk »