Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Angiologická ambulancia

Angiologická ambulancia

MUDr. Branislav Ivan
lekár

Slávka Zaujecová
sestra

kontakt
037/6545 746

Na angiologickej ambulancii sa robí diagnostika, posudzovanie, liečba a dispenzarizácia pacientov s ochorením cievneho systému.Je zameraná na prevenciu srdcovo – cievnych komplikácií. K diagnostike sa používajú moderná USG zobrazovacia technika.

Ordinačné hodiny:

Pondelok, Utorok a Štvrtok9:00 – 13:00

Objednávanie pacientov denne od 13:30 – 15:00 na tel. č. 037 / 6545 746
Ambulancia spadá pod Kardiologickú kliniku

jazyk »