/* */
Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Konziliárna ambulancia

Konziliárna ambulancia

MUDr. František Forgáč
lekár

kontakt
037/6545 820

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom odoslaným z periférnych očných ambulancií.

Ordinačné hodiny:

Piatok:

7:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
ordinácia, vyšetrovanie ambulantných pacientov
konzíliá pre lôžkové oddelenia
dokumentácia

Ambulancia spadá pod Očnú kliniku

jazyk »