Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy

Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy

MUDr. Marián Bakoš, PhD.,MHA
lekár

kontakt
037/6545 639

Ordinačné hodiny:

Pondelok08:00 – 12:00

Ambulancia sa nachádza na prízemi pavilónu chirurgických disciplín č. dverí 162.

Diagnostické vyšetrenia prsnej žľazy – core-cut biopsia Ambulancia zameraná na operačné výkony pre zhubné a nezhubné nádory prsnej žľazy, vrátane nepaľpovateľných lézií prsníkov; prsník zachovávajúce operačné výkony pri nádorových ochoreniach podl’a štádiovosti zhubného ochorenia.

Ambulancia spadá pod Chirurgickú kliniku

jazyk »