Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Neurologická rehabilitačná ambulancia
Neurologická rehabilitačná ambulancia

Iveta Zbranková
Katarína Keselyová
Bc. Tatiana Baková
Bc. Mária Fulková

fyzioterapeut

kontakt
037/6545 540

Rehabilitačná ambulancia pracuje v ambulantných priestoroch na prízemí Neurologickej kliniky, je integrálnou súčasťou Kliniky . Poskytuje špecializovanú liečebnú telesnú výchovu, kompletnú elektroliečbu, fototerapiu, komplexnú masážnu liečbu (reflexnú, väzivovú, klasickú) a mäkké techniky.

Prevádzka denne 07:00 – 14:30

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »