Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Detská urologická ambulancia

MUDr. Vladimír Nemčovič
lekár

Zdenka Lednická
sestra

kontakt
037/6545 211

Diagnostika, liečba, dispenzarizácia objednávanie a pooperačné sledovanie detských urologických pacientov.

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
Streda:
8:00 – 14:15
8:00 – 14:15

č.dverí 136, prízemie, Gynekologicko-urologický pavilón

Ambulancia spadá pod Urologické oddelenie

jazyk »