Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Vertebrologická ambulancia

Vertebrologická ambulancia

 

MUDr. Tibor Göbö
vedúci lekár

 

Mária Danáčová

sestra

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 2 ( B0.18)

kontakt
037/6545 532

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           vyšetrovanie pacientov
  8:00 – 10:00
           laboratórne odbery, objednávanie pacientov 
10:00 – 13:00
           vyšetrovanie pacientov

13:00 – 13:30           obedná prestávka

13:30 – 15:00           vyšetrovanie a ošetrovanie hosp.pacientov, administratíva

 

Objednávanie: Telefonicky ráno 07:00 – 08:00.  Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných vyšetrení.

Ambulancia sa zameriava na vyšetrovanie pacientov s ochoreniami chrbtice, ako sú radikulárne algické syndrómy z oblasti krčnej a driekovej chrbtice, ochorenia dolnej časti chrbta (low back pain), funkčné poruchy hybnosti, blokády SI kĺbov a iné. Vyšetrenie zahŕňa podrobné vertebrologické vyšetrenie, indikáciu pomocných, najmä zobrazovacích či  elektrofyziologických vyšetrení, zhodnotenie stavu a indikáciu hospitalizačnej alebo ambulantnej liečby. K vyšetreniu patrí aj vyšetrenie funkcie chrbtice, aplikácia lokálnych obstrekov, niektoré chiropraktické postupy, trakcie.  Okrem toho neurológ v spolupráci s neurochirurgom indikuje periradikulárne obstreky (PRT), ozonoterapiu ( spolupráca s rádiodiagnostickým odd. Jessenius s.r.o.), či aplikáciu obstrekov pod sonografickou kontrolou. Ambulancia úzko spolupracuje s lôžkovým oddelením, infúznym stacionárom ako aj  rehabilitačným úsekom neurolog. kliniky.

Ambulancia sa nachádza v pavilóne internistických disciplín na prízemí vpravo.

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

 

jazyk »