Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre cievne ochorenia mozgu

Ambulancia pre cievne ochorenia mozgu

MUDr. Andrea Petrovičová

vedúci lekár

Mgr. Renáta Tamaškovičová
sestra

kontakt
037/6545 357

Špecializovaná ambulancia so zameraním na sekundárnu prevenciu a liečbu cievnych ochorení mozgu. Dispenzarizuje pacientov po prekonaní cievnych mozgových príhod, indikuje a kontroluje preventívnu liečbu podľa platných odborných odporúčaní.

Prevádzka denne 07:00 – 15:00
Ordinačné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
10:00 – 12:00MUDr. Andrea Petrovičová
Pondelok12:00 – 14:00MUDr. Branislav Veselý
Štvrtok
Piatok
10:00 – 12:00MUDr. Daša Viszlayová
Štvrtok12:00 – 14:00MUDr. Monika Virágová

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »