Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Retinologická ambulancia

Retinologická ambulancia

Retinologická ambulancia: t.č. 037/6545 960 (prízemie)

Vedúci lekár: MUDr. Pavlovičová

Ambulantní lekári: MUDr. Pavlovič, MUDr. Vargová

Diferenciálna diagnostika vlhkej formy VPDM, indikácia liečby antirastovými faktormi a aplikácia liečiv intravitreálne, dispenzarizácia pacientov s vlhkou formou VPDM.

Vyšetrenie a sledovanie pacientov s inými ochoreniami makuly (ERM, makulárne diery, periférne sietnicové diery, retinoschýzy, chorioidálne névy a TU, chorioretinitídy. Indikácia konzervatívnej a chirurgickej liečby.

Špecializované vyšetrenia:

Fluoroangiografické vyšetrenie (FAG): miniinvazívne vyšetrenie sietnice a sietnicových ciev s kontrastnou látkou podanou do žily pacienta a následným fotografovaním očného pozadia s filtrami. Fotodokumentácia zobrazí chorobné zmeny na cievach a sietnici v oblasti makuly (centra sietnice), identifikuje neovaskulárnu membránu, jej rozsah a postihnutie centra sietnice.

OCT vyšetrenie makuly: neinvazívne vyšetrenie vrstiev sietnice v oblasti žltej škvrny, slúži na sledovanie zmien vo vrstvách sietnice a identifikuje opuch sietnice v centrálnej časti, ktorý výrazne zhoršuje videnie pacientov s vlhkou formou VPDM, epiretinálnych membránach a iných ochoreniach.

Angio OCT makuly: neinvazívne vyšetrenie cievnej kresby jednotlivých vrstiev sietnice v oblasti žltej škvrny, slúži na sledovanie porúch kapilárnej siete sietnice a zachytáva včasný výskyt neovaskulárnych membrán v centrálnej časti, ktoré môžu byť príčinou zhoršenia videnia pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly.

Operačné výkony:

Laserová fotokoagulácia sietnice: fixácia sietnice argonovým laserom  v okolí periférnych trhlín (laserová retinopexia), vykonáva sa ambulantne v lokálnej kvapkovej anestézii cez kontaktnú fundoskopickú šošovku naloženú na oko. Zákrok je bezbolestný a pacient môže niekoľko dní po zákroku pozorovať zmeny vo videní (tmavé škvrny, rozmazané videnie, zhoršené videnia za šera)

Intravitreálna aplikácia liekov: v lokálnej kvapkovej anestézii aplikujeme liek do sklovca na zmiernenie opuchu v oblasti makuly a na zastavenie rastu neovaskulárnych membrán.

Ambulantné hodiny:

Po – Ut:     7:00 – 12:00 plánované intravitreálne aplikácie

13:00 – 14:30 OCT vyšetrenia, kontroly objednaných pacientov

Str – Pi:   7:00 – 14:30 ambulantné vyšetrenia objednaných pacientov

Telefonické objednanie pacientov: Po-Pi:  13:00 -14:30 037/6545 960

Telefonické objednávanie akútnych pacientov lekárom: Po – Pi : 7:00 -14:30

Online objednanie pripravujeme

jazyk »