/* */
Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Retinologická ambulancia

Retinologická ambulancia

MUDr. Gabriela Pavlovičová
MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD.
lekári

kontakt
037/6545 960

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami sietnice.

Ordinačné hodiny:

Pondelok Utorok a Štvrtok
7:00 – 9:30
9:30 – 13:00
13:00 – 15:00
vyšetrenia fluoresceínovej angiografie OCT
ordinácia, vyšetrovanie pacientov
dokumentácia

Ambulancia spadá pod Očnú kliniku

jazyk »