Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia neurofyziologická

Ambulancia neurofyziologická

Doc.MUDr.Miroslav Brozman,CSc.
vedúci lekár

Valéria Andelová
Blanka Pogranová

sestra

kontakt
037/6545 456

Špecializovaná ambulancia pre ambulantnú diagnostiku a liečbu neurologických ochorení so zameraním na pohybové poruchy u pacientov dospelého aj detského veku. Súčasťou ambulancie je posudzovanie indikácií pre liečbu botulotoxínom u dystonických ochorení, detskej mozgovej obrny a prejavov spasticity po cievnych mozgových príhodách.

Prevádzka denne 07:00 – 15:00

Ordinačné hodiny:

Pondelok až Štvrtok11:30 – 14:00Doc.MUDr.Miroslav Brozman,CSc.
Piatok12:00 – 14:00MUDr. Daša Viszlayová

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku