Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia neurofyziologická

Ambulancia neurofyziologická

MUDr. Slavomíra Kováčová
vedúci lekár

Bc. Dominika Raticová
Mgr. Andrea Mališková
sestra

kontakt
037/6545 456

Špecializovaná ambulancia pre ambulantnú diagnostiku a liečbu neurologických ochorení so zameraním na pohybové poruchy u pacientov dospelého aj detského veku. Súčasťou ambulancie je posudzovanie indikácií pre liečbu botulotoxínom u dystonických ochorení, detskej mozgovej obrny a prejavov spasticity po cievnych mozgových príhodách.

Prevádzka denne 07:00 – 15:00

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »