Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancie klinickej onkológie

2.poschodie, č. dv. 203 Ambulancia klinickej onkológie I.

Ordinačné hodiny 7.00 – 14,12

Lekár MUDr. Rastislav Gura

č. dv. 204 ambulancia klinickej onkológie I.

sestra Mgr. Monika Fabianová

tel. 037 /6 545 933

 

2.poschodie, č. dv. 217 ambulancia klinickej onkológie II.

Ordinačné hodiny 7.00 – 14,12

Lekár MUDr. Juraj Detvay PhD. MPH

Sestra Andrea Lenická

tel. 037/6 545 557

 

2.poschodie, č. dv. 201 ambulancia klinickej onkológie III.

Ordinačné hodiny 7.00 – 14,12

Lekár

Pondelok MUDr. Lucia Pindešová

Utorok MUDr. Lucia Pindešová

Streda MUDr. Ján Solčiansky

Štvrtok MUDr. Jana Ďurková PhD.

Piatok MUDr. Ján Solčiansky

Sestra Viera Lorinczová

tel. 037/6 545 754

 

0.podlažie, ambulancia klinickej onkológie V.

č. dv. 0.44 sestra

č. dv. 0.45 lekár

Ordinačné hodiny 7.00 – 14,12

Pondelok MUDr. Zuzana Pribulová

Utorok MUDr. Michaela Miškovičová PhD.

Streda MUDr. Zuzana Pribulová

Štvrtok MUDr. Zuzana Pribulová

Piatok MUDr. Michaela Miškovičová

Sestra Kristína Urgeová

Tel. 037/6 545 359 sestra

037/ 6 545 790 lekár

jazyk »