Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Gastroenterologická ambulancia

         

primár:  MUDr.Juraj Ďuriš

lekári:    MUDr. Monika Šindlerová, MUDr.Peter Salgó, MUDr. Samuel Štefánek 

vedúca sestra:  PhDr Ivana Krištofovičová  

sestry:   Nina Procházková, Daniela Balcová, Tatiana Chmelová, Andrea Formelová

sanitár:  Ľubica Vnučková

samostatný dokumentačný pracovník:  Simona Dobišová

kontakt 
037/6545 964 

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú i preventívnu starostlivosť, edukáciu pacientov, s ochoreniami tráviaceho traktu. Ambulancia je určená pre osoby po dovŕšení 18-teho roku života.

Objednávanie pacientov:

 • Pacientov na odborné gastroenterologické vyšetrenie objednávame VŽDY POOBEDE (v čase 12,00 – 14,30hod.)
 • Gastroskopiu je možné objednať i telefonicky.
 • Na kolonokopiu, ERCP či Endosono, sa musíte objednať VŽDY OSOBNE, nie je možné telefonické objednanie.
 • K objednaniu je NUTNÉ PRINIESŤ vždy výmenný lístok, zdravotnú kartu, spísaný zoznam Vašich liekov a alergii.
 • Na výmennom lístku Vám odosielajúci lekár musí špecifikovať, aké vyšetrenie od nás požaduje, napr. gastroskopiu, kolonoskopiu,

Endoskopická príslužba je dostupná denne mimo pracovnej doby : v pracovných dňoch od 15. hod do 20,00 hod, cez víkendy a počas štátnych sviatkov od 07,00 do 20,00 hod .
Realizuje sa u hospitalizovaného pacienta po telefonickom dohovore službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení/klinike s endoskopistom.

Špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia zabezpečuje Oddelenie gastroenterológie spoločne s internou klinikou.

 • Gastroenterologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú i preventívnu starostlivosť pri ochoreniach tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu.
 • Vykonávame odborné gastroenterologické vyšetrenie ako aj konziliárnu a konzultačnú činnosť.
 • Zabezpečujeme nepretržitú 24-hodinovú endoskopickú službu pre spádovú oblasť pri akútnych, život ohrozujúcich stavoch.
 • Zabezpečujeme diagnostiku a medikamentóznu ako aj endoskopickú terapiu benígnych aj malígnych ochorení tráviaceho traktu vrátane chronických zápalových chorôb čreva.

Endoskopické a sonografické vyšetrovacie a terapeutické  metódy:

 • Gastroskopia – vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika
 • biopsia – odber vzoriek z tráviacej trubice na mikroskopické vyšetrenie,
 • injekčná hemostáza – zastavenie krvácania z tráviacej trubice injekčným podaním liečiva,
 • hemostáza s použitím hemoklipu – zastavenie krvácania z tráviacej trubice endoskopickým nasadením kovovej svorky,
 • ligácia pažerákových varixov – liečba rozšírených pažerákových žíl endoskopickým nasadením gumičky,
 • dilatácia a zavádzanie stentov pri stenózach v gastrointestinálnom trakte,
 • implantácia PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia) – zavedenie výživovej sondy cez brušnú stenu do žalúdka.

 • Kolonoskopia – vyšetrenie konečníka, hrubého čreva a koncovej časti tenkého čreva
 • polypektómia a endoskopická mukozálna resekcia – odstraňovanie polypov v tráviacej trubici,
 • injekčná hemostáza – zastavenie krvácania z tráviacej trubice injekčným podaním liečiva,
 • hemostáza s použitím hemoklipu – zastavenie krvácania z tráviacej trubice endoskopickým nasadením kovovej svorky,
 • dilatácia a zavádzanie stentov pri stenózach v  gastrointestinálnom trakte – implatácia stentov.

 • Endosonografia (EUS) -intraluminálne sonografické vyšetrenie dostupných častí gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok, dvanástnik, pankreas, žlčové cesty, konečník )
 • EUS – FNP (Fine needle punction): endosonografická punkcia chorobných procesov s odobratím vzoriek na cytologické a histologické vyšetrenie,
 • ďalšie terapeutické intervencie ako je drenáž abscesov a pankreatických nekróz, vrátane implantácie transgastrálnych a transduodenálnych stentov ako aj extraanatomickej drenáže žlčových ciest.

 • ERCP – endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia – (vyšetrenie žlčových a pankreatických vývodov)
 • odoberanie vzoriek na cytologické a histologické vyšetrenie
 • terapeutické intervencie ako je odstraňovanie kameňov v žlčovodoch
 • terapia stenóz balónovou dilatáciou
 • implantácia stentov

Súhlas s vyšetrením ERCP

 • Sonografia – ultrazvukové vyšetrenie orgánov gastrointestinálneho traktu
 • vyšetrenia s kontrastnou látkou
 • perkutánna biopsia chorobných procesov v brušnej dutine
 • terapeutické drenáže

Vzhľadom k charakteru našej GEA, sa ojedinele môže stať, že pri akútnom stave z nemocnice, bude termín ambulantného pacienta presunutý a preobjednaný. Je potrebné rátať s týmto rizikom.

 

žiadanka na vyšetrenie ERCP / EUS        (pre lekárov)


--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

jazyk »