Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia

               

primár: MUDr.Juraj Ďuriš

lekári:   MUDr.Tomáš Štrpka MUDr. Monika Šindlerová, MUDr. Ondrej Holička, MUDr.Mgr. Jana Frivaldská

vedúca dennej smenyJarmila Kĺbiková 

sestry:  Dana Karabínošová,  Katarína Šišková,  Marieta Hupková,  PhDr. Ivana Krištofovičová, Nina Procházková, Daniela Balcová

kontakt 
037/6545 964 

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú i preventívnu starostlivosť, edukáciu pacientov, s ochoreniami tráviaceho traktu. Ambulancia je určená pre osoby po dovŕšení 18-teho roku života.

Ordinačné dni na GEA:

Pondelok: ENDOSKOPIA , Biologická liečba Utorok: Terapeutický deň Streda: ERCP (v stredu nevykonávame odber krvi, nevydávame výsledky ani neobjedávame pacientov!) + endoskopia Štvrtok: ENDOSONOGRAFIA (EUS) + endoskopia Piatok: ENDOSKOPIA

Ambulantné hodiny:  Pondelok – Piatok

7:00 – 8:00 – odbery krvi

8:00 – 13:00 – endoskopické vyšetrenia

13:00 – 14:00 – objednávanie pacientov, konziliárna činnosť

12:00 – 14:00 – výdaj výsledkov okrem stredy

Objednávanie pacientov:
 • Pacientov na odborné gastroenterologické vyšetrenie objednávame VŽDY POOBEDE (v čase 12,00 – 14,30hoh)
 • Gastroskopiu je možné objednať i telefonicky.
 • Na kolonokopiu, ERCP či Endosono, sa musíte objednať VŽDY OSOBNE, nie je možné telefonické objednanie.
 • K objednaniu je NUTNÉ PRINIESŤ vždy výmenný lístok, zdravotnú kartu, spísaný zoznam Vašich liekov a alergii.
 • Na výmennom lístku Vám odosielajúci lekár musí špecifikovať, aké vyšetrenie od nás požaduje, napr. gastroskopiu, kolonoskopiu,

Endoskopická príslužba je dostupná denne mimo pracovnej doby : v pracovných dňoch od 15. hod do 20,00 hod, cez víkendy a počas štátnych sviatkov od 07,00 do 20,00 hod .
Realizuje sa u hospitalizovaného pacienta po telefonickom dohovore službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení/klinike s endoskopistom.

Rozsah poskytovaných odborných výkonov:

 • gastroskopia – vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástorníka
 • kolonoskopia – vyšetrenie konečníka, hrubého čreva a koncovej časti tenkého čreva
 • injekčná hemostáza – zastavenie krvácania z tráviacej trubice injekčným podaním liečiva
 • biopsia – odber vzoriek z tráviacej trubice na mikroskopické vyšetrenie
 • sklerotizácia pažerákových varixov – liečba rozšírených pažerákových žíl injekčným podaním liečiva
 • polypectomia a endoskopická mukozálna resekcia – elektrické odstraňovanie polypov v tráviacej trubici
 • implantácia PEGu – zavedenie výživnej hadičky cez brušnú stenu do žalúdka
 • dilatácia pažerákových stenóz – (rozširovanie zúženého pažeráka)
 • ligácia pažerákových varixov – liečba rozšírených pažerákových žíl endoskopickým nasadením gumičky
 • hemostáza s použitím hemoklipu – zastavenie krvácania z tráviacej trubice endoskopickým nasadením kovovej svorky
 • zavádzanie stentov pri stenóze pažeráka – endoskopické zavádzanie samorozťažiteľných výstuží do zúžených miest v pažeráku
 • odborné gastroenterologické vyšetrenie – pohovor o subjektívnych ťažkostiach + fyzikálne vyšetrenie pacienta/klienta, zhodnotenie výsledkov a ordinácia liečby
 • konziliárna a konzultačná činnosť
 • ERCP – endoskopiciá retrográdna cholangiopankreatikografia (vyšetrenie žlčových a pankreatických vývodov, odstraňovanie kameňov v žlčovodoch … )
  Žiadanka na vyšetrenie, Súhlas s vyšetrením ERCP.
 • EUS – endosonografické vyšetrenie dostupných častí gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok, dvanástotník, pankreas , žlčové cesty, konečník ) s možnosťou odobratia vzoriek na histologické vyšetrenie , punkcie cyst a dalších terapeutických intervencií Žiadanka na vyšetrenie
 • informovaný súhlas :  EUS horný GIT , TRUS

Gastroenterologická ambulancia Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre je špecializovanou ambulanciou. Je prednostne určená pre hospitalizovaných pacientov a akútne stavy. Naša GEA je zameraná prednostne na vykonávanie zložitých endoskopických výkonov a intervencií. Nie je ambulanciou prvého kontaktu. Z týchto dovodov prekročenia kapcity GEA, paušálne nepreberáme pacientov od iných periférnych gastroenterológov. Za účelom objednania špecializovaných výkonov na našej GEA, je nutné priniesť podrobnú žiadosť. Na nej Váš rajónny gastroenterológ špecifikuje, aké endoskopické vyšetrenie od nás požaduje. Hospitalizovaní pacienti,akútne stavy a zdravotnícky personál, sú na GEA vyšetrenia uprednostnení.

Vzhľadom k charakteru našej GEA, sa ojedinele môže stať, že pri akútnom stave z nemocnice, bude termín ambulantného pacienta presunutý a preobjednaný. Je potrebné rátať s týmto rizikom.

Príprava pred kolonoskopiou :

Viac informácií na stránke GE ambulancie FN Nitra

žiadanka na vyšetrenie ERCP / EUS        (pre lekárov)


---------------------------------------------------------------------------------------------------jazyk »