Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Neurologická klinika

Neurologická  klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr.Gabriel Hajaš, PhD.530
primárMUDr. Tibor Göbö440
vedúca sestraMgr. Ferencziová Petronela494
dokumentačná prac.439
lekárska izbaMUDr.Virágová,Gašpareková,  Bangová, Dunčková, Ivanová546
lekárska izbaMUDr.Veselý,PhD., Buranský824
lekárska izbaMUDr.Petrovičová PhD,Frišová,   Miklošková,Kováčová534
JIS – ošetrovňa 403
JIS – lekár 404
inšpekčná izba – odd.Ženy 541
vyšetrovňa ženy – lekári 420
inšpekčná izba – odd.Muži 535
vyšetrovňa muži – lekári 337
neuropsychológPhDr.Királová382
rehabilitácia-telocvičňa 540
príjmová ambulancia,  cerebrovaskulárna ambulanciaMUDr.Petrovičová PhD, MUDr.Virágová, 357
odborná vertebrologická ambulanciaMUDr.Göbö532
UZV ambulanciaMUDr.Virágová  389
EEG ., detská pedoneurologická konziliárna ambulanciaMUDr. Frišová,                 MUDr. Miklošková538
EMG  IMUDr.Hajaš,PhD.539
EMG  IIMUDr.Veselý, PhD.801
denný stacionár 924
ambulancia sklerózy multiplex,     extrapyramídová ambulanciaMUDr.Miklošková, MUDr.Kováčová, Virágová, Veselý,PhD.456
logopédPhDr.Žitná931
jazyk »