Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Úseky kliniky

  • Úsek úrazovej chirurgie
  • Úsek ortopédie

Popis činnosti

Klinika zabezpečuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť (konzervatívnu, operačnú) o pacientov s úrazmi pohybového aparátu, hrudníka, brucha a chrbtice. V spolupráci s Neurochirurgickou klinikou sa podieľa na starostlivosti o pacientov s mozgovolebečnými poraneniami a v spolupráci so stomatochirurgickým oddelením o pacientov s poranením kostry tváre. S klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgickou klinikou a rádiodiagnostikou sa klinika významnou mierou podieľa na starostlivosti o najťažšie poranenia, polytraumy. Dôležitou oblasťou, ktorú zabezpečuje naše pracovisko na nadregionálnej úrovni pre celý nitriansky, trnavský a trenčiansky kraj je starostlivosť o poranenia chrbtice a miechy, vrátane operačnej liečby poúrazových stavov. Zvlášť treba zdôrazniť operačné výkony, ktoré sa na iných porovnateľných pracoviskách nevykonávajú rutinne, alebo vôbec, ako sú úplné náhrady tiel stavcov v celkom rozsahu chrbtice – krčnej, hrudníkovej i driekovej, korekčné operácie listéz (vzájomného predozadného posunu stavcov), perkutánne vertebroplastiky a kyfoplastiky, ktoré sú jedinečné minimálnym perioperačným zaťažením pacientov a možno ich vykonávať aj v skupine starších pacientov s vyšším perioperačným rizikom. Úsek ortopédie ďalej vykonáva zdravotnícku starostlivosť (konzervatívnu, operačnú) na poli degeneratívnych, zápalových a nádorových ochorení pohybového aparátu podľa rozsahu odboru ortopédia. V rámci operácií degeneratívnych ochorení sú vykonávané kĺbne náhrady bedra, kolena, ramenného a lakťového kĺbu. Nemenej dôležité sú miniinvazívne artroskopické výkony kolena, ramena a zápästia.

 

Návštevné hodiny na klinike: 

Pondelok od 14.00 hod – 17.00 hod.

Utorok od 14.00 hod – 17.00 hod.

Streda od 14.00 hod.-17.00 hod.

Štvrtok od 14.00 hod – 17.00 hod.

Piatok od 14.00 hod – 17.00 hod.

Sobota od 14.00 hod.-17.00 hod.

Nedeľa od 14.00 hod.-17.00 hod.

jazyk »