/* */

Infekčná klinika

Infekčná klinika ako jediné lôžkové zariadenie v nitrianskom kraji zabezpečuje infektologickú starostlivosť hospitalizovaným pacientom pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Topoľčany, Levice, Nové Zámky, Komárno, t.j. vyše 700 000 obyvateľov. Odbornú ambulantnú starostlivosť poskytuje pre okresy Nitra, Šaľa, čiastočne Nové Zámky a podľa požiadavky odborných konzultácií aj pre ostatné okresy. Infekčná klinika poskytuje tiež odborné zázemie pre praktickú výuku študentom FSVaZ pri UKF v Nitre a pre povinnú cirkuláciu lekárom v rámci predatestačnej prípravy.

Návštevné hodiny na klinike denne (vrátane víkendov) od 14.00 hod.-16.30 hod.

Lôžkový fond : 53 postelí, z toho 3 JIS, 2 intermediárne, úsek detí 18

Ambulantná časť

Na 2 ambulanciách pri Infekčnej klinike sa vykonávajú prvovyšetrenia akútnych stavov, kontroly, dispenzárna činnosť.

Ordinačné hodiny :
07:00 – 15:00, akútne stavy
07:00 – 09:00, laboratórne odbery pondelok až piatok

- prvovyšetrenia:

Ordinačné hodiny: 09:30 – 14:00

PondelokMUDr. Veronika Vahalováamb.č.1
UtorokMUDr. Veronika Vahalováamb.č.1
StredaMUDr. Ľubica Piesecká, PhD.amb.č.2
ŠtvrtokMUDr. Viera Kántorováamb.č.1
PiatokMUDr. Ľubica Piesecká, PhD.amb.č.2

 

Certifikáty pre cudzineckú políciu sa budú vydávať každý utorok v čase od 10.00- do 12.00hod. pri hlavnom vchode budovy

- kontroly, dispenzár chronických hepatitíd, neuroinfekcií, ochorení HIV:

Ordinačné hodiny: 09:30 – 14:00

PondelokMUDr. Ľubica Piesecká, PhD.amb.č.2
UtorokMUDr. Veronika Vahalováamb.č.1
StredaMUDr. Viera Kántorováamb.č.1
ŠtvrtokMUDr. Ľubica Piesecká, PhDamb.č.2

Ambulancia č.1.

  • 037 / 6545 571

Ambulancia č.2.

  • 037 / 6545 586

Ústavná pohotovostná služba:

Ordinačné hodiny: 15:00 – 07:00

Ambulancia pre cudzokrajné choroby

na priamu platbu

- vyšetrenia klientov pre cudzineckú políciu pri dlhodobom pobyte v SR:

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.

- príprava klientov pred vycestovaním do zahraničia:

Vyšetrenia a poradenstvo sa vykonáva denne podľa požiadaviek klientov

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
MUDr. Veronika Vahalová
MUDr. Viera Kántorová

Objednanie vyšetrenia:

  • 037 / 6545 955
jazyk »