Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Klinika otorinolaryngológie

Klinika otorinolaryngológie

História kliniky

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku vo FN v Nitre pracuje od roku 2009 pod vedením prednostu MUDr. Jána Korcha, PhD. Tím ORL kliniky dopĺňa 5 atestovaných lekárov a 5 lekárov v predatestačnej príprave. Pracovisko poskytuje komplexnú ambulantnú ako aj ústavnú zdravotnú starostlivosť. Vykonáva diagnostiku a liečbu ochorení ucha, nosa a prinosových dutín, hltana, hrtana, krku, slinných žliaz. Tím ORL kliniky tiež spolupracuje so stomatochirurgom FN Nitra. V kooperácii s lekármi z oddelenia plastickej chirurgie realizujeme rekonštrukcie defektov hlavy a krku. Oddelenie ORL kliniky disponuje 10 lôžkami a jednou nadštandardnou izbou.

Deti do 6 rokov s nutnou ústavnou starostlivosťou pre ORL príčinu sa hospitalizujú na pediatrickej klinike FN NR.

Chirurgické výkony v lokálnej či celkovej anestézii sú vykonávané na kompletne vybavenej operačnej sále. Operácie vykonávané v celkovej anestézii sú nasledovné:

 • Frenuloplastika – plastická operácia podjazykovej uzdičky
 • Tonzilotómia – čiastočné zrezanie podnebných mandlí
 • Tonzilektómia – odstránenie podnebných mandlí
 • Uvulopalatofaryngoplastika – odstránenie podnebných mandlí (ak sú prítomné), zrezanie čapíka a prúžku tkaniva dolného okraja mäkkého podnebia, s následnou plastickou rekonštrukciou
 • Endoskopická adenoidektómia – odstránenie nosohltanovej mandle
 • Mikrochirurgia hltana a hrtana pomocou lasera a operačného mikroskopu
 • FESS – funkčná endoskopická chirurgia nosa a prínosových dutín s CT, MRI navigáciou, NBI zobrazením
 • Septoplastika – operácia nosovej priehradky
 • Dakryocystorinostómia – operácia slzných ciest
 • Otomikroskopia, myringotómia /narezanie blanky bubienka/ so zavedením ventilačných trubičiek
 • Myringoplastika – plastická operácia blanky bubienka
 • Chirurgické odstránenie väčších kožných a podkožných nádorov ucha, nosa, krku
 • Operácie veľkých slinných žliaz
 • Chirurgia krčných lymfatických uzlín
 • Komplexné operácie zhubných a nezhubných nádorov hlavy a krku
 • Chirurgická liečba nádorov dutiny ústnej v spolupráci so stomatochirurgom
 • Tracheostómia – zabezpečenie dýchacích ciest kvôli obštrukcii hrtana (či už zápalom, alebo nádrom)
 • Rigidná ezofagoskopia – extrakcia cudzí telies z pažeráka a biopsie z tumorov

V lokálnom znecitlivení sa vykonávajú zákroky:

 • Frenulotómia – nastrihnutie podjazykovej uzdičky
 • Exstirpácia malej slinnej žliazky pri diagnostike Sjogrenovho syndrómu
 • Chirurgické odstránenie menších kožných a podkožných nádorov ucha, nosa, krku
 • Repozícia zlomenín nosových kostí
 • Extrakcie cudzích telies z ORL oblastí u detí aj dospelých

Ordinačné hodiny sú v pracovné dni od 8:00-14:00 hod. Výdaj časeniek je od 7:00-11:00 hod, prípadne vopred cez www.ecasenka.sk.

Nepretržitá pohotovostná starostlivosť je v pracovné dni od 15:00-7:00 hod, cez víkendy a sviatky od 7:00-7:00 hod v budove Liečebného pavilónu na prízemí. Návštevné hodiny na oddelení sú podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Náš ORL tím lekárov tvoria:

prednosta- MUDr. Ján Korch, PhD.,

MUDr. Zuzana Capová, MUDr. Zuzana Holeková, MUDr. Katarína Krupková, MUDr. Mária Michalenková, MUDr. Annamária Ragasová, MUDr. MUDr. Jozef Michalenko, MUDr. Matúš Moravčík, MUDr. Marek Motola

Ambulancie kliniky

 1. Všeobecná ORL ambulancia
 2. Audiometrická a otologicko neurologická ambulancia

Ambulancie sú vybavené mikroskopom, flexibilným videoendoskopom, bronchoskopom. V rámci diagnostiky porúch sluchu sa pacientom poskytuje audiologické vyšetrenie certifikovanou audiologickou sestrou, tympanometria, vyšetrenie stapediálnych reflexov a vyšetrenie otoakustických emisií u novorodencov. V rámci ambulantnej činnosti sa vykonáva aj diagnostika závratových stavov či komplexná terapia krvácania z nosovej dutiny.

ORL ambulancie  sa nachádzajú v Gynekologicko-urologickom pavilóne na prízemí.

Ordinačné hodiny sú v pracovné dni od 8:00-14:00 hod. Výdaj časeniek je od 6:30-11:00 hod, prípadne vopred cez www.ecasenka.sk. Nepretržitá pohotovostná starostlivosť je v pracovné dni od 15:00-7:00 hod, cez víkendy a sviatky od 7:00-7:00 hod v budove Liečebného pavilónu na prízemí.

Klinika ORL zabezpečuje chirurgickú liečbu

 • Chronickej otitídy
  • Myringoplastiky
  • Tympanoplastiky – CAT technikou
 • Prevodovej nedoslýchavosti
  • Osikuloplastiky PORP TORP
  • Strmienkové operácie
 • Korekcia odstávajúcich ušníc
 • Operácie prínosových dutín endoskopicky – FEES
 • Dacryocystorhinostomie operácie slzných ciest
 • Septoplastiky operácie nosovej priehradky
 • UPPP – operácie chrápania
 • Mikrochirurgické operácie hlasiviek
 • Operácie zhubných a nezhubných nádorov hlavy a krku
 • Operácie štítnej žľazy
 • Vyšetrenie sluchu
 • Vyšetrenie závratových stavov

Chronická otitída

Chronická otitída je to zápalová choroba postihujúca blanku bubienka, stredoušnú dutinu, reťaz sluchových kostičiek a systém dutiniek hlávkového výbežku. V dôsledku chorobného procesu dochádza k poškodeniu blanky bubienka, vzniká perforácia, alebo k poškodeniu sluchových kostičiek. Chronickú otitídu je možné liečiť iba chirurgickým spôsobom. Cieľom operačného zákroku je odstrániť zápalové tkanivo, vytvoriť novú blanku bubienka a obnoviť reťaz sluchových kostičiek

Chronická otitída

Myringoplastika – je operačná metóda, cieľom ktorej je vytvorenie nového bubienka. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii, z rezu za ušnicou. K vytvoreniu novej blanky sa používa blanka zo spánkového svalu alebo chrupavka z ušnice. Úspešnosť tejto metódy je 95%. Po zhojení je pacient bez obmedzenia v aktivitách každodenného života.

Tympanoplastika – je operačná metóda, cieľom ktorej je odstrániť zápalové tkanivo z dutiniek hlávkového výbežku, nahradiť poškodené sluchové kostičky a vytvoriť novú blanku bubienka. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii z rezu za ušnicou. Frézou sa odstráni chorobou zmenená kosť hlávkového výbežku. Pri tejto operácii preferujeme najmodernejšiu metódu tzv. CAT techniku. Výsledkom tejto techniky sú normálne anatomické pomery, to znamená, že blanka bubienka a vonkajší zvukovod majú tvar ako pred operáciou.

Pacient po operácii je bez obmedzenia v každodenných aktivitách, môže sa venovať plávaniu a nevyžaduje pravidelné kontroly. K rekonštrukcii sluchových kostičiek používame buď vlastnú kostičku, ale v inom uložení, alebo umelé kostičky – PORP a TORP.

Otoskleróza

Táto choroba postihuje spojenie medzi kostičkami, ktoré sa stávajú nepohyblivými. Výsledkom choroby je tzv. prevodová porucha sluchu, ktorá niekedy dosahuje až 40dB. Cieľom operácie je odstrániť postihnutú kostičku a nahradiť ju protézkou, ktorá už v budúcnosti ostáva pohyblivá. Úspešnosť liečby je 95-99%

Chronická sekretorická otitída

Akútny stredoušný zápal v niektorých prípadoch prechádza do chronickej sekretorickej otitídy. Ide o nezápalovú chorobu, ktorá sa prejavuje poruchou sluchu tzv. prevodového typu. Porucha sluchu je podmienená prítomnosťou tekutiny v stredouší. Môže ísť o riedku tekutinu alebo o hustejšiu, tzv. glejové ucho. Úlohou chirurgickej liečby je túto tekutinu odstrániť.

Myringotómia, tympanocentéza, myringotómia so zavedením ventilačných trubičiek.

Tympanocentéza je nasatie obsahu stredného ucha, umožnená prepichnutím blanky bubienka ihlou, s odobratím materiálu na vyšetrenie.

Myringotómia – narezanie blanky bubienka je zároveň drenážnou procedúrou, pri ktorej je blanka bubienka narezaná nožom, čo umožňuje vytekanie tekutiny zo stredného ucha a jej drénovanie cez vonkajší zvukovod smerom von. V závislosti od veľkosti rezu sa blanka bubienka vracia k normálu za niekoľko dní.

Myringotómia so zavedením ventilačných trubičiek sa používa na predĺženie časového intervalu, počas ktorého je stredné ucho otvorené a tým aj drénované. Umožňuje zároveň aj aplikáciu liekov do stredoušia, ventiláciu a pôsobí v prevencii vzniku opakovaného stredoušného zápalu.

Operácie slzných ciest – Dacryocystorinostómia

Slzy sa zbierajú vo vnútornom kútiku oka a cez slzné kanáliky prechádzajú do nosovej dutiny pod dolnú mušľu. Pri poruche odtoku sĺz je liečba konzervatívna, ktorá je v kompetencii oftalmológa. Chirurgická liečba si vyžaduje spoluprácu oftalmológa a otolaryngológa. Cieľom chirurgickej liečby je vytvoriť umelý otvor na slzných cestách do nosovej dutiny. Výkon sa robí endoskopicky cez nosový otvor v celkovej anestéze. Percento úspešnosti je 90%.

Operácie chrápania – UPPP – Uvulopalatofaryngoplastika

Chrápanie nie je len společenský problém, ktorý ľuďom sťažuje život, ale tiež závažný problém zdravotný. Chrápanie je totiž často spojené s tzv. syndrómom spánkového apnoe. Ide o chvíľu bez dychu, ktorá trvá viac než 10 sekúnd, častejšie ako desaťkrát za hodinu. Chrápajúci se pri nej budí bez toho, aby si to uvedomil. Apnoe je spôsobené ochabnutím mäkkých tkanív v horných dýchacích cestách pri hlbokom spánku. Pri prebudení sa svaly hltana znovu napnú a človek sa nadýchne, pričom obyčajne zachrápe a opäť upadá do spánku a celý cyklus sa opakuje. Kto v spánku prekonáva celý rad apnoických pauzí, trpí na stály spánkový deficit, je chronicky unavený. Je potrebné si uvedomiť, že stokrát až tisíckrát za noc sú u niektorých chrápajúcich krátkodobo opakovane nedostatečne okysličené niektoré telesné orgány, vrátane mozgu.

Uvulopalatofaryngoplastika

– je úspešná chirurgická metóda, riešiaca problém chrápania. Táto metóda pozostáva z odstránenia podnebných mandlí /ak sú prítomné/, spolu s vyrezaním čapíka a 1 až 1,5 cm prúžku tkaniva dolného okraja mäkkého podnebia, s následnou plastickou rekonštrukciou.

Princípom operácie je rozšíriť priestor v oblasti mäkkého podnebia, podnebných mandlí a podnebných oblúkov. Používajú sa aj rôzne modifikácie ako je PPP (palatofaryngoplastika) ako aj UPPGP (uvulopalatofaryngoglossoplastika), kde sa súčasne robí čiastočná resekcia tela alebo aj časti koreňa jazyka v tvare “V”, čím sa zmenší aj objem jazyka.

Adenotómia

– znamená odstránenie nosnej mandle. Indikáciou je sťažené dýchanie nosom a následné dýchanie ústami, spánkové chrápanie a zástavy dýchania, časté zápaly stredoušia s poruchou sluchu a opakované zápaly dýchacích ciest. Výkon je nutné odložiť pri poruche zrážania krvi. Výkon je kontraindikovaný pri vývojových chybách mäkkého podnebia (rázštepy).

Výkon sa robí v lokálnej alebo celkovej anestéze.

lokálne znecitlivenie nosohltana pomocou kvapiek, výkon trvá krátko (2 min.). K výkonu je nutné predoperačné pediatrické vyšetrenie, príjem v deň výkonu, hospitalizácia 24 hod.

výkon v celkovej anestéze sa vykonáva pri opakovanom výkone, pri poruchách sluchu. Výkon trvá krátko (10 min.). Pod kontrolou vizuálnej techniky je odstránenie mandle dokonalejšie. K výkonu je nutné predoperačné pediatrické vyšetrenie, príjem deň pred výkonom, hospitalizácia 24 hod po výkone.

Septoplastika

O čo ide? Je to chirurgický výkon v nosovej dutine slúžiaci na vyrovnanie vrodeného alebo poúrazovo získaného zdeformovania resp. vybočenia nosovej prepážky s cieľom zlepšiť sťažené dýchanie cez postihnutú stranu nosovej dutiny. Vykonáva sa prístupom cez nosové dierky.

Kedy sa vykonáva? Ak má pacient jednostranne značne zníženú schopnosť dýchania cez nos, ktorá nie je spôsobená rastom nosových polypov, prípadne iným nálezom v nos. dutine, blokujúcim prietok vzduchu.

Zákrok sa môže vykonávať v miestnom znecitlivení alebo celkovej anestézii. Na našom pracovisku preferujeme výkon v celkovej anestézii.

Operácie prínosových dutín

FESS /functional endoscopic sinus surgery/, tiež FECH /funkčná endoskopická chirurgia nosovej a prínosových dutín/

O čo ide? O chirurgickú operačnú metódu s použitím endoskopu /prístroj na vyšetrovanie dutín zrakom/ využívajúcu operačný prístup k chorému orgánu nosovej dutiny cez prirodzené anatomické otvory – v tomto prípade cez nosové dierky.

Kedy sa využíva?

Vo väčšine prípadov nepriechodnosti nosovej dutiny spôsobenej vrodenou alebo získanou prekážkou odstrániteľnou operačne napr. nosové polypy, cudzie telesá v nose.

Na odstránenie následkov náhlych i zdĺhavých zápalov prínosových dutín alebo niektorých typov nezhubných nádorov nosovej a prínosových dutín.

Zákrok sa vykonáva výlučne v celkovej anestézii – tzv. narkóze.

Bližšie informácie v rinologickej poradni streda 8,00-14,00

Laryngomikrochirurgia /LMCH/

Mikrolaryngoskopia/ mikrolaryngochirurgia je vyšetrenie a operačná technika na hlasivkách alebo inej časti hrtana. Vykonáva sa v celkovej anestézii pod mikroskopickou kontrolou. Tým sú vylúčené obranné reflexy pacienta a vyšetrenie/ operácia je s minimálnym rizikom pre pacienta. Taktiež je zabezpečené aby sa výkon vykonal iba v požadovanom rozsahu s mikroskopickou presnosťou. Na ORL klinike FN Nitra patrí k rutinným metódam.

Využívame ju pri diagnostike chorôb hrtana, pri liečbe benígnych nálezov, pri diagnostike zhubných nádorov a poskytuje veľmi cenne informácie na rozlíšenie nezávažných slizničných zmien, o rekurencii zhubných nádorov po operačnej liečbe alebo liečbe žiarením. Umožňuje sa rozhodnúť o konkrétnom type čiastkových resekcií hrtana pre nádor, alebo naopak potvrdí indikáciu na odstránenie celého hrtana. Chorí po diagnostickej alebo liečebnej mikrolaryngochirurgii opúšťajú nemocnicu do 24-48 hod. Výsledok mikroskopického rozboru odobratej vzorky tkaniva sa chorí dozvedia pri kontrole o 7 dní. K výkonu je potrebné otolaryngologické a vyšetrenie pred celkovou anestézou.

Nádory hlavy a krku

Liečba zhubných nádorov hrtana, hltana, mandlí, prínosových dutín a ich metastáz do lymfatických uzlín na krku patrí k operáciám, ktoré sa na ORL klinike FN Nitra vykonávajú viac ako 40 rokov. Pracovisko patrí k popredným nemocniciam zaoberajúcich sa liečbou týchto chorôb. V liečbe zhubných nádorov využívame rozpracované techniky (parciálne resekcie orgánu) ktoré, ak to rozsah choroby dovolí, nepoškodzujú životný komfort. Po doliečení pacient ostáva bez ” rúrky na krku” a zachováva si schopnosť hovoriť. Rozsah choroby však nie vždy umožňuje iba čiastočne odstránenie chorého orgánu a je nutné kompletné odstránenie hrtana – laryngektomia. Pacient je však zbavený zhubnej choroby. Súčasťou tejto liečby je aj odstránenie postihnutých uzlín na krku. Pobyt na oddelení trvá 2 až 3 týždne a obvykle sa pokračuje liečbou žiarením. Po liečbe ostáva pacient v dispenzárnej starostlivosti s individuálnou frekvenciou kontrolných vyšetrení.

Bližšie informácie získate v onkologickej poradni pondelok a štvrtok 8,00-13,00).

Návštevné hodiny na klinike: 

Pondelok-piatok od 14.00. hod.- 16.00 hod.

Víkendy-sviatky od 13.00 hod.-16.00 hod.

jazyk »