Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika FN Nitra poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s celým spektrom duševných porúch (psychotické poruchy, organicky podmienené duševné poruchy, depresie, závislosti, poruchy príjmu potravy, aj pacientom s neurotickými a psychosomatickými ťažkosťami a tiež pacientom detského veku).

Priemerná ošetrovacia doba pacientov na našom oddelení je 19 dní.

Na klinike liečime častejšie pacientov so závažnejšími psychickými ochoreniami, poskytujeme starostlivosť vo fáze akútnej liečby i doliečovanie formou spektra resocializačných a rehabilitačných aktivít ako ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia a škálou skupinových psychoterapeutických aktivít zameraných na liečbu všetkých typov psychických porúch.

Psychiatrická klinika tiež zabezpečuje nepretržitú konziliárnu starostlivosť pre pacientov všetkých ostatných kliník  a oddelení Fakultnej nemocnice.

Organizačná štruktúra kliniky

Psychiatrická starostlivosť vo FN Nitra je zabezpečovaná lôžkovou a ambulantnou formou. Psychiatrické lôžkové oddelenie má 55 lôžok na 4 ošetrovacích jednotkách – 18 lôžok akútne oddelenie muži, 17 lôžok akútne oddelenie ženy, 11 lôžok sanatórne (otvorené)+ dve nadštandardné izby,  oddelenie a 9 lôžok pedopsychiatrický úsek.

  • Akútne oddelenie muži
  • Akútne oddelenie ženy
  • Sanatórne oddelenie
  • Pedopsychiatria
  • Ambulancie

Na prvom poschodí kliniky sa nachádza Akútne oddelenie ženy a Akútne oddelenie muži, na prízemí je Sanatórne oddelenie. Oddelenie Pedopsychiatrie je umiestnené v pavilóne kliniky FBLR na prvom poschodí.

O pacientov na klinike sa stará tím lekárov MUDr.  Klaudia Bachledová, MUDr. Michal Berezňak, MUDr. Henrieta Částa, MUDr. Oľga Lazarčíková, MUDr, Eva Miklovičová,  Halina Horpenko. Prednosta kliniky – MUDr. Boris Čech, PhD., primár oddelenia – MUDr. Milan Janiga, na oddelení Pedopsychiatrie pracuje MUDr. Eva Koczánová a na pedopsychiatrickej ambulancii ordinuje MUDr. Alena Vavrová.

Telefónne kontakty

Príjmová ambulancia: sestra: Soňa Malinová,  037/ 6545 814

Lekárska izba I.:  037/ 6545 377

Lekárska izba II.: 037/6545 252

Akútne oddelenie ženy + muži: 037/6545 364

Sanatórne oddelenie:  037/6545 390

Pedopsychiatrické oddelenie: 037/6545 758

Pedopsychiatrické oddelenie – lekárska izba – 037/6545 910

Pedopsychiatrická ambulanciu, MUDr. Alena Vavrová, sestra Mgr. Ľudmila Foglová 037/ 6545 516

Dokumentačná sestra:  Katarína Lüleyová, 037/6545 286

Na klinike pracujú klinickí psychológovia Mgr. Karol Zabák (tel. 037/6545462), Mgr. Dominika Valentová (tel. 037/6545759), ktorí vedú skupinové a individuálne psychoterapeutické aktivity pre pacientov kliniky a realizujú psychodiagnostiku. Na oddelení Pedopsychiatrie pracuje psychológ PhDr. Marcela Lecká (037/6545 758). Liečebný pedagóg PaedDr. Oľga Koniarová (tel. 037/6545759) sa podieľa na psychoterapeutických aktivitách na úseku dospelých i detských pacientov (skupinová psychoterapia, rodinná terapia, arteterapia).

Klinika participuje na výučbe študentov UKF – v odbore Ošetrovateľstvo v dennej aj externej forme a taktiež aj individuálnu prax pre študentov z odboru psychológie.

Ordinačné hodiny

Príjmová ambulancia:  Pondelok – piatok:  7,00 – 15,00 ( ÚPS, 15,00-7,00, sobota a nedeľa)

Psychiatrická ambulancia: I.: Pondelok – piatok: 10.00 -14.30

Psychiatrická ambulancia II.: Pondelok – piatok: 10.00- 14.30

Pedopsychiatrická ambulancia: Pondelok – štvrtok  8,00-13,00

piatok: nestránkový deň

Návštevné hodiny na klinike

Pondelok –piatok:  14.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota – nedeľa :  13.00 hod. – 17.00 hod.

Mimo návštevných hodín, len s dovolením službukonajúceho lekára.

Zákaz návštev deťom do 12 rokov.

jazyk »