Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika FN Nitra poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s celým spektrom duševných porúch (psychotické poruchy, organicky podmienené duševné poruchy, depresie, závislosti, poruchy príjmu potravy, aj pacientom s neurotickými a psychosomatickými ťažkosťami a pacientom detského veku). Má k dispozícii celkovo 55 lôžok.

Priemerná ošetrovacia doba pacientov na našom oddelení je 19 dní.

Na klinike preliečujeme častejšie pacientov so závažnejšími psychickými ochoreniami, poskytujeme starostlivosť vo fáze akútnej liečby i doliečovanie formou spektra resocializačných a rehabilitačných aktivít ako ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia a škálou skupinových psychoterapeutických aktivít zameraných na liečbu všetkých typov psychických porúch.

Psychiatrická klinika tiež zabezpečuje nepretržitú konziliárnu starostlivosť pre pacientov všetkých ostatných kliník Fakultnej nemocnice.

Psychiatrická starostlivosť vo FN Nitra je zabezpečovaná lôžkovou a ambulantnou formou. Psychiatrické lôžkové oddelenie má 55 lôžok na 4 ošetrovacích jednotkách – 18 lôžok akútne oddelenie muži, 17 lôžok akútne oddelenie ženy, 11 lôžok sanatórne (otvorené)+ dve nadštandardné izby,  oddelenie a 9 lôžok pedopsychiatrický úsek.

Celkový počet  lekárov kliniky je 10 +  prednosta a primár kliniky, sestier na klinike pracuje 32. Na lôžkovom oddelení pracuje 26 sestier, z toho 1 vedúca sestra , 1 sestra v dennej službe, 1 sestra pre zdravotnú dokumentáciu a pre psychoterapiu, 1 sestra pre sociálnu službu, 2 sestry na úseku psychiatrickej rehabilitácie. Celkovo je 28 sestier pri lôžku pacienta v nepretržitej prevádzke, 3 zdravotnícki asistenti, 6 sanitárok.

Na klinike pracujú klinickí psychológovia Mgr. Karol Zabák (tel. 037/6545462), Mgr. Katarína Kolmokov (tel. 037/6545759), ktorí vedú skupinové a individuálne psychoterapeutické aktivity pre pacientov kliniky a realizujú psychodiagnostiku a liečebný pedagóg PaedDr. Oľga Koniarová (tel. 037/6545759) podieľajúca sa na psychoterapeutických aktivitách na úseku dospelých i detských pacientov (skupinová psychoterapia, rodinná terapia, arteterapia).

Psychiatrická klinika je výučbovou základňou pre sestry študujúce na UKF Nitra.
So súhlasom vedenia nemocnice poskytuje prax pre študentov II. a III. ročníka UKF a taktiež aj individuálnu prax pre študentov z odboru psychológie.

Pedopsychiatrická ambulanciu, MUDr. Alena Vávrová 037/ 6545 516

Návštevné hodiny na klinike: 

Pondelok –piatok:  14.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota – nedeľa :  13.00 hod. – 17.00 hod.

Mimo návštevných hodín, len s dovolením službukonajúceho lekára.

Zákaz návštev deťom do 12 rokov.

jazyk »