Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Onkologická klinika

Onkologická klinika

Onkologická klinika predstavuje krajské onkologické centrum, pri svojej činnosti sa s podporou ostatných pracovísk fakultnej nemocnice opiera o súčasné poznatky vedeckého výskumu a uplatňuje ich vo svojej klinickej praxi. Poskytuje starostlivosť pacientom v rozsahu podľa koncepcií odborov „klinická onkológia“ (farmakologická onkologická liečba) a „radiačná onkológia“ (liečba žiarením). Oba odbory zaznamenali v posledných rokoch mimoriadny rozvoj. Do liečby boli zavedené nové rádioterapeutické modality, ktoré prispievajú k vysokej presnosti, maximálnej šetrnosti a univerzálnemu použitiu. Neustály vývoj nových terčových molekúl v klinickej onkológii zásadne obohacuje liečebné spektrum systémovej onkologickej terapie a naďalej významne zlepšuje jej výsledky. Multidisciplinárna spolupráca na úrovni iných medicínskych a pomáhajúcich vedných odborov, o ktorú sa snažíme, je základom modernej medicínskej starostlivosti.
Poskytujeme komplexnú onkologickú liečbu:
• metodiky externej rádioterapie – 2 lineárne urýchľovače, CT – simulátor, IMRT, XIO
• nenádorové, protizápalové ožarovanie – cézium terapia
• cytostatická liečba
• biologická liečba
• hormonálna liečba
• imunoterapia
• dispenzarizácia
• sekundárna diagnostika u pacientov s nádorovými ochoreniami
• onkologická hlásna služba
• diagnostika a liečba paraneoplastických komplikácií
• starostlivosť o pacientov s pokročilým ochorením či v terminálnych stavoch nádorového ochorenia.
• osvetovú činnosť v oblasti prevencie nádorových ochorení
Liečbu sa snažíme podávať prevažne ambulantnou cestou, ktorá predstavuje základ onkologickej starostlivosti a umožňuje pacientom v jej priebehu pobyt v rodinnom prostredí, čím sa snažíme zvyšovať ich komfort. V prípade potreby na ktorúkoľvek z týchto činností či v prípade komplikácií je možná hospitalizácia v rámci lôžkovej časti oddelenia. Pracovisko ambulantnej chemoterapie disponuje 30 polohovateľnými kreslami so signalizáciou.
Lôžkové oddelenie disponuje celkovo 39 štandardnými lôžkami a 3 nadštandardnými izbami.
Analgetická, protizápalová liečba – žiarením (lakte, kolená, kĺby, tzv. „ostrohy“ na päte, atď. ) sa podáva v onkologickom pavilóne. Je nutné objednanie na čísle: 037/6 545 275.
S odporučením od ortopéda, alebo chirurga, alebo fyziatricko – rehabilitačného lekára (nie obvodného lekára), sa hlási v ambulancii radiačnej onkológie l. – príjmová ambulancia. Od 7 hodiny do 13 hodiny. Lekár – radiačný onkológ pacienta vyšetrí a naordinuje ožiare, na ktoré dostane termín na pracovisko cézium terapie.
Telefónne číslo na ambulanciu rad. onkológie l. 037/6 545 275, návšteva je možná len po telefonickom objednaní.
Lineárne urýchľovače
Lineárne urýchľovače sú zariadenia určené na externú rádioterapiu, čiže ožarovanie pacientov, pri ktorom je zdroj žiarenia mimo tela pacienta. Tieto prístroje urýchľujú elektróny po lineárnej dráhe (odtiaľ je odvodený ich názov) a umožňujú ožarovať pacientov buď elektrónmi (povrchové nádory) alebo fotónmi (nádory uložené vo väčšej hĺbke).
Oddelenie momentálne disponuje dvomi lineárnymi urýchľovačmi: Elekta VersaHD a Elekta Precise. Obidva urýchľovače sú vybavené zariadením na presnú kontrolu polohy pacienta a umožňujú ožarovanie s modulovanou intenzitou žiarenia. Pomocou tejto techniky je možné s vysokou presnosťou ožiariť cieľový objem a aplikovať predpísanú dávku žiarenia do nádorovej oblasti pri značne zníženom riziku postihnutia okolitých zdravých tkanív.
Pracovisko je vybavené 64-rezovým CT simulátorom Siemens SOMATOM Confidence. Na tomto zariadení sa uskutočňujú lokalizačné CT pacientov, ktoré slúžia ako podklad na plánovanie rádioterapie. Na plánovanie sa využíva plánovací systém Monaco, ktorý umožňuje plánovať aj náročné dynamické ožarovacie techniky.
Návštevné hodiny na klinike:
Pondelok –piatok: 15.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota – nedeľa (sviatky) : 14.00 hod. – 17.00 hod.

MUDr. Michaela Miškovičová PhD.

prednostka

  • 037/6545 925

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH

primár Oddelenia klinickej onkológie

  • 037/6545 366

MUDr. Andrea Rybárová

primárka Oddelenia radiačnej onkológie

  • 037/6545 471

Mgr. Andrea Čižmáriková

vedúca sestra

  • 037/6545 470
jazyk »