Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Činnosť KAIM

Anestetický úsek – KAIM poskytuje podávanie anestézií pre všetky druhy operačných výkonov vo FN Nitra a pre vybrané diagnostické vyšetrenia u dospelých a u detí od 1 roku života. Lekári KAIM- anestéziológovia, pripravujú pacientov pred operáciou na anestéziologickej ambulancii a takisto priamo pred operáciou na lôžkach jednotlivých operačných oddelení.

Pooperačná starostlivosť – personál KAIM zabezpečuje bezprostrednú pooperačnú starostlivosť na zobúdzacích izbách.

Lôžková časť KAIM poskytuje starostlivosť o najťažších, tzv. kritických pacientov v ohrození života s možnosťou umelej ventilácie pľúc .

Algeziologická ambulancia KAIM poskytuje služby pri riešení akútnej aj chronickej bolesti pacientov.

Informácie o pacientoch osobne od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Návštevné hodiny na klinike denne (vrátane víkendov) od 15.30 hod.-16.30 hod. 

Odbory kliniky

  • Lôžková čast KAIM
  • Anestéziologický úsek
jazyk »