/* */

Očná klinika

Súčasťou očnej kliniky je lôžková časť (16 lôžok), ambulantná časť (7 ambulancií) a samostatný operačný trakt (2 operačné sály).

Vybrané operačné zákroky sú vykonávané aj v rámci jednodňovej starostlivosti (ambulantné operácie šedého zákalu a plastické operácie okolia oka).

Popis činnosti

 1. Diagnostika ochorení predného a zadného segmentu oka
  • základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka
  • špecializované vyšetrenia (fluoresceínová angiografia, optická koherentná tomografia sietnice, vyšetrenie oka ultrazvukom, vyšetrenie analyzátorom predného segmentu, optická koherentná biometria, počítačová perimetria, pachymetria, dynamická kontúrna tonometria, diagnostika strabizmu, vyšetrenie binokulárneho a stereoskopického videnia)
 1. Chirurgická liečba predného segmentu oka
  • operácia šedého zákalu s implantáciou umelých vnútroočných šošoviek (aj formou jednodňovej starostlivosti)
  • špecializované vyšetrenia (fluoresceínová angiografia, optická koherentná tomografia sietnice, vyšetrenie oka ultrazvukom, vyšetrenie analyzátorom predného segmentu, optická koherentná biometria, počítačová perimetria, pachymetria, dynamická kontúrna tonometria, diagnostika strabizmu, vyšetrenie binokulárneho a stereoskopického videnia)
  • operácie glaukómu
  • operácie strabizmu
  • rekonštrukčné operácie po úrazoch predného segmentu oka
  • plastické operácie mihalníc a spojovky
 1. Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly
  • aplikácia antirastových faktorov do sklovca
 1. Laserová liečba
  • laserová koagulácia sietnice
  • laserová iridotómia
  • YAG laserová kapsulotómia
 1. Ortopticko-pleoptické cvičenie
  • Odbory kliniky
  • Oftalmológia
  • Mikrochirurgia oka
   • Návštevné hodiny na klinike: 
   • Pondelok-piatok od 15.00 hod.-17.00 hod.
   • Víkendy-sviatky od 14.00 hod.-17.00 hod.
jazyk »