Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Klinika detí a dorastu

Klinika detí a dorastu

Klinika detí a dorastu poskytuje medicínsku a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov od 0 do 19 rokov veku života. Je umiestnená v priestoroch Gynekologicko-urologického pavilónu. Má 3 ošetrovacie jednotky umiestnené na 1. a 2. poschodí tohto pavilónu. Na 1. poschodí sa nachádza úsek malých detí (0 – 3 roky), so 14 lôžkami pre deti a 13 lôžkami pre sprevádzajúce osoby. Na tomto poschodí je aj Jednotka intenzívnej starostlivosti so 4 lôžkami. Na 2. poschodí je úsek veľkých detí (3 – 19 rokov), s 23 lôžkami pre deti a 5 lôžkami pre sprevádzajúce osoby. Klinika disponuje aj šiestimi nadštandardnými izbami. Súčasťou ich výbavy je televízny prijímač a chladnička. Deťom poskytuje svoje služby aj materská a základná škola.

Klinika poskytuje aj ambulantnú starostlivosť.

V Detskej príjmovej a konziliárnej ambulancii vyšetrujeme poukázaných pacientov denne od 7:00 do 15:00 hod. V nočných hodinách od 22:00 do 7:00 hod tu sídli Ambulantná pohotovostná služba pre deti.

Detská reumatologická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 15.00
Štvrtok 7.00 – 11.00

Klinika detí a dorastu poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu detí s ochoreniami dýchacieho systému, tráviaceho traktu, s chorobami krvi, kardiovaskulárneho systému, alergiami, poruchami žliaz s vnútorným vylučovaním a poruchami látkovej premeny, s ochoreniami obličiek a močových ciest, neurologickými poruchami, s reumatologickými ochoreniami. Poskytujeme predoperačnú a pooperačnú starostlivosť o detských urologických pacientov. Pripravujeme malé deti k neinvazívnym vyšetrovacím metódam, ako je CT, MR, Scintigrafia. Spolupracujeme s detskými neurológmi, detským urológom, nefrológom, chirurgom, lekármi ORL, pneumológom, neurochirurgom. Ak to vyžaduje stav pacienta, spolupracujeme s lekármi ostatných kliník a oddelení FN Nitra a špecializovanými pracoviskami detských kliník v celej SR.

K našim nadštandardným výkonom patrí:

  • sedoanalgézia pri realizácii neinvazívnych vyšetreniach CT, MR a iné,
  • monitorovanie EKG a tlaku krvi pomocou 24-hodinového holtera,
  • vyšetrovanie detí s kolapsovými stavmi na sklopnom stole,
  • komplexná neinvazívna diagnostika porúch srdcového rytmu u detí,
  • komplexná diagnostika a liečba detí so systémovými ochoreniami, detí s cukrovkou, vyšetrovanie tráviaceho traktu endoskopickými metódami.

Klinika detí a dorastu je výučbovou základňou pre študentov SZŠ v Nitre a Fakulty SVaZ Katedry ošetrovateľstva a urgentnej medicíny UKF v Nitre. Každoročne tu absolvujú prax medici študujúci na lekárskych fakultách na Slovensku a v Čechách.