/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostaMUDr. Boris Čech, PhD.265
primárMUDr. Janiga549
vedúca sestraPhDr. Klaudia Vanyová295
staničné sestry795
sociálna sestra + dokumentačná prac.286
psychiatrická amb. príjmová814
ošetrovňa poschocie – akútne,muži,ženy364
ošetrovňa prízemie – sanatórne390
ošetrovňa – pedopsychiatria sestry758
lekárska izba ženyMUDr. Adamcová, Ďurišová, Částa377
lekárska izba mužiMUDr.: Janiga, Berezňák252
ergoterapia mužiBallon215
ergoterapia ženyGéciová226
psychoterapeutická miestnosť813
psychológMgr. Zabák462
liečebný pedagógPaeDr. Koniarová, Mgr. Katarína Kolmokov759
pedopsychiatrická ambulanciaMUDr. Vavrová516
ošetrovňa – pedopsychiatria sestry758
lekárska izbaMUDr. Lazarčíková910
detský psychológMgr. Zabáková819
jazyk »