Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednosta MUDr. Boris Čech, PhD. 265
primár MUDr. Kuzma 549
vrchná sestra PhDr. Klaudia Vanyová 295
staničné sestry 795
sociálna sestra + dokumentačná prac. 286
psychiatrická amb. príjmová 814
ošetrovňa poschocie – akútne,muži,ženy 364
ošetrovňa prízemie – sanatórne 390
ošetrovňa – pedopsychiatria sestry 758
lekárska izba ženy MUDr.: Feketeová, Mészárosová 377
lekárska izba muži MUDr.: Janiga, Knížat, Berezňák 252
ergoterapia muži Ballon 215
ergoterapia ženy Géciová 226
psychoterapeutická miestnosť 813
psychológ Mgr. Zabák 462
liečebný pedagóg PaeDr. Koniarová, Mgr. Katarína Kolmokov 759
pedopsychiatrická ambulancia MUDr. Vavrová 516
ošetrovňa – pedopsychiatria sestry 758
lekárska izba MUDr. Lazarčíková 910
detský psychológ Mgr. Zabáková 819