/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Klinika novorodencov detí a dorastu

Klinika novorodencov detí a dorastu

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednosta536
primárkaMUDr. Zuzana Pechočiaková550
vedúca sestraPhDr. Andrea Vranková MHA770
šatňa228
lekárska izbaMUDr.: Naništová, Kohútová, Jančíková, Bíroš613
lekárska izbaMUDr.: Ivanová, Tomanová, Verešová, Turoň263
chodba306
úsek fyziolog. novorodencov257
JIRS930
ambulancia pre deti s perin. Rizikom424
JIS901
veľké deti902
malé deti903
lekárska izba – prízemieMUDr.: Prablesková, Miková, Visolajský, Pechočiaková, Čierna, Vetráková904
lekárska izba – 1.posch.MUDr.: Buranová, Labovská, Žufa, Szabóová, Buranská905
príjmová a konziliárna ambulancia760
reumatologická ambulanciaMUDr. Pechočiaková906
EKG, SONO, Spirometria909
jazyk »