/* */
Fakultná nemocnica Nitra "Aktuality" (Strana 19)
No Image Found

Zdravotník roka 2018

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už po deviaty krát oceňoval najlepších zdravotníckych pracovníkov. Odmeňovalo sa v kategóriách Lekár, Se...

No Image Found

Autorské práva

Upovedomujeme verejnosť, že všetky fotografie zverejnené na webovom sídle Fakultnej Nemocnice Nitra podliehajú autorskému právu, v prípade ic...

No Image Found

Zrušenie zákazu návštev

Vážení pacienti. Od dnešného dňa, 18.marca 2019 je zrušený zákaz návštev v našej nemocnici....

No Image Found

Zrušenie zákazu návštev

Vážení pacienti. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bude od pondelka, 11. marca 2019 zrušený zákaz návštev v na...

jazyk »