/* */
Fakultná nemocnica Nitra "Aktuality" (Strana 23)

Zmena poplatkov za parkovanie vo FN Nitra

Vážení pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.5.2019 dochádza k zmene poplatkov za parkovanie v našej nemocnici a to nasledovne: Cenník parkovania: pacienti,  osoby a návštevy parkovanie zdarma tretie osoby – 1/2 hodina zdarma a každá začatá hodina 0,50 Eur celodenné...
Čítať viac

Zdravotník roka 2018

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už po deviaty krát oceňoval najlepších zdravotníckych pracovníkov. Odmeňovalo sa v kategóriách Lekár, Sestra, Iný zdravotnícky pracovník a Celoživotný prínos v zdravotníctve. V kategórii lekár bol medzi ocenenými aj primár Urologického oddele...
Čítať viac

Autorské práva

Upovedomujeme verejnosť, že všetky fotografie zverejnené na webovom sídle Fakultnej Nemocnice Nitra podliehajú autorskému právu, v prípade ich použitia bez súhlasu nemocnice budeme nútení postupovať na ochranu právnou cestou....
Čítať viac

Sonografická ambulancia bedrových kĺbov u detí

Vážení pacienti. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v utorok, 9. apríla 2019, bude ambulovať Sonografická ambulancia bedrových kĺbov u detí v klasickom ambulantnom čase: Prvovyšetrenia od 8,00-11,00 hod. Kontroly od 11,00-14,00 hod....
Čítať viac
jazyk »