Mikuláš 2019 na Klinike detí a dorastu

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na deti, ktoré sú hospitalizované v našej nemocnici. Veľká vďaka patrí poslankyni Mestského zastupiteľstva v Nitre, Marte Rácovej, ale aj viceprimátorovi mesta Nitra Miloslavovi Špotákovi. Nemalou mierou sa o prekrásnu atmosféru postarala skvelá Nitrianska speváčka Dominika Titková. Veľké vďaka však patrí aj študentom Strednej zdravotníckej školy v Nitre. Takto to dnes u nás vyzeralo