Fakultná nemocnica Nitra "Aktuality" (Strana 9)

Štíty pre našich zdravotníkov

Už po štvrtý, a nie posledný krát, obdarila našich zdravotníkov v prvej línii Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ochrannými št...

jazyk »