Zmena poplatkov za parkovanie vo FN Nitra

Vážení pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.5.2019 dochádza k zmene poplatkov za parkovanie v našej nemocnici a to nasledovne:

Cenník parkovania:pacienti,  osoby a návštevy parkovanie zdarma
tretie osoby – 1/2 hodina zdarma a každá začatá hodina 0,50 Eur
celodenné parkovanie 10,00 Eur
strata alebo poškodenie lístka 10,00 Eur
darcovia krvi v deň odberu,  držitelia ZŤP preukazu a onkologickí pacienti zdarma
Spôsob platenia :uhradením parkovacieho lístka zo vstupného terminálu v automatickej pokladni