Opäť umožňujeme pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Po viac ako 8 rokoch sme sa opäť rozhodli, že pacientkam, ktoré sa rozhodnú rodiť v našej nemocnici umožníme pôrodnú epidurálnu analgéziu. Ide o jednu z metód tlmenia pôrodných bolestí. Je účinnou a spoľahlivou metódou pre matku a dieťa. Pri jej správnom načasovaní znižuje reakciu tela na bolesť, rodička je schopná viac spolupracovať. Tlmením pôrodného stresu sa znížia následky hyperventilácie a metabolickej acidózy. Práve preto sme sa opäť rozhodli poskytovať túto službu pri štandardných pôrodoch. Rodička sa musí vopred prihlásiť v rizikovej ambulancii, kde jej budú poskytnuté potrebné informácie.
Želanie rodičky posúdi pôrodník a na základe jeho doporučenia bude žena vyšetrená na predoperačnej anestéziologickej ambulancii.