Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie s novým vybavením

Tento týždeň navštívil našu nemocnicu primátor mesta Nitra, Marek Hattas spolu so zástupcami NitraOnko, Homonitriensis a LionsClub. Občianske združenie NitraOnko pomohlo zlepšiť technické vybavenie oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnice v Nitre. Oddeleniu darovalo transparentné ležadlo a dva nerezové infúzne stojany vrátane košíčkov na infúznu fľašu v celkovej hodnote 1300 eur. Finančné prostriedky poskytlo združeniu mesto Nitra. Príspevok pochádza z výťažku Mestského reprezentačného plesu, ktorého organizátormi boli mesto Nitra, Nitrianska humanitná spoločnosť HomoNitriensis a LionsClub. Organizácia Lions Club podporila združenie navyše sumou 700 eur, ktoré boli určené na zakúpenie siedmich nerezových infúznych stojanov vrátane košíkov na infúzne fľaše. Umiestnené boli na oddelení rádioterapie a klinickej onkológie pre aplikáciu cytostatík.