Očkovanie 3. dávkou vo Fakultnej nemocnici Nitra-AKTUALIZOVANÉ

Vážení pacienti.

Radi by sme Vás informovali, že sa rušia časové sloty pre imunokompromitovaných , budú zlúčení s ostatnými dospelými pacientami.

Odporúčané poradie pre aplikáciu tretej (posilňovacej) dávky vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 pre ostatné osoby :
Na základe dostupných dát bolo vytvorené odporúčané poradie pre aplikáciu tretej
posilňovacej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ostatné osoby, ktoré nie sú
uvedené v Článku 5 tohto usmernenia.
Prednostne sa budú očkovať posilňujúcou dávkou:
a) osoby staršie ako 55 rokov;
b) osoby staršie ako 18 rokov s pridruženými chorobami a rizikom ťažkého
priebehu ochorenia COVID-19;
c) osoby staršie ako 18 rokov so zvýšeným rizikom expozície SARS-CoV-2.

Aplikácia tretej posilňovacej (booster) dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre
ostatné osoby :
(1) Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe
vo veku od 18 rokov najskôr za 6 mesiacov po podaní poslednej dávky základnej
očkovacej schémy.
(2) Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované a prekonali ochorenie COVID-19, sa tretia
posilňovacia dávka („booster“) dávka neodporúča vzhľadom na skutočnosť, že
prekonanie ochorenia COVID-19 pôsobí ako tretia posilňovacia („booster“) dávka.
(3) V prípade, ak si žiada osoba podať tretiu posilňovaciu (booster) dávku aj napriek
skutočnosti uvedenej v Článku 3 ods. 2 tohto usmernenia, bude jej podanie tejto dávky
umožnené.
(4) Podanie tretej posilňovacej (booster) dávky je vhodné zvážiť najmä osobám, ktoré
a) prekonali ochorenie COVID-19 pred viac ako dvanástimi (12) mesiacmi,
b) mali ochorenie COVID-19 s asymptomatickým alebo oligosymptomatickým
priebehom.

Aplikácia dodatočnej tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ako súčasť
základnej očkovacej schémy pre imunokompromitované osoby sa bude vykonávať
podaním mRNA vakcín.
Osobe bude v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná tretia
dodatočná dávka; v prípade ak má osoba odporúčanie na očkovanie proti ochoreniu
COVID-19 z dôvodu oslabenej imunity od lekára v špecializačnom odbore všeobecné
lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné
lekárstvo; určenie termínu centrálnym objednávacím systémom sa nevyžaduje.
Dodatočnú (tretiu) dávku vakcíny je možné podať kompletne očkovanej
imunokompromitovanej osobe najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky základnej
očkovacej schémy.
Imunokompromitované osoby sa budú očkovať prednostne. Aplikácia dodatočnej tretej
dávky imunokompromitovaným osobám má prioritu pred podaním „booster“ dávky
ostatným osobám.
Dodatočná (tretia) dávka vakcíny sa by mala byť podaná aj napriek predchádzajúcemu
prekonaniu ochorenia COVID-19 a to najmä v prípade, ak išlo o asymptomatický alebo
oligosymptomatický priebeh; prípadne ak od prekonania ochorenia COVID-19
uplynulo viac ako 12 mesiacov.