Nácvik manažmentu pacienta s podozrením na Koronavírus

Dnes,  13.02.2020 , sa konal nácvik, ktorý prebiehal za prítomnosti pracovníkov Urgentného príjmu,Infekčnej kliniky, zástupcu Útvaru krízového riadenia, vedenia nemocnice, ako aj zástupcu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Zo strany Fakultnej nemocnice bolo potrebné zabezpečiť bezpečnosť samotného pacienta, personálu, prevádzajúcich osôb, či iných pacientov vyskytujúcich sa v danom okamihu na mieste udalosti.

 

 

Prevádzka Oddelenia urgentnej medicíny nebola nácvikom nejako výrazne dotknutá. Cieľom dnešného nácviku bolo, aby každý lekár, sestra, záchranár, sanitár pri kontakte s pacientom s podozrením na Koronavírus bol oboznámený, ako má k pacientovi pristupovať, ako pred nákazou chrániť seba aj pacientov nachádzajúcich sa v blízkosti (čakáreň, triážna recepcia).

Priebeh tréningu prijatia pacienta s podozrením na Koronavírus

           

Pacient s podozrením na Koronavírus- figurant, sa nahlásil na recepcii Oddelenia urgentnej medicíny, uviedol cestovateľskú anamnézu a ostatné príznaky, pričom mu bolo nasadené ochranné rúško, aby nešíril potenciálnu nákazu.

Triážna sestra bola v ochranných pracovných prostriedkoch odkiaľ odviedla pacienta do izolačnej miestnosti, kde za ním prišiel lekár a odobral mu anamnézu. Hlavne anamnézu cestovateľskú (dátum návratu, miesto a dĺžka pobytu, letiska na ktorom sa nachádzal, prípadne kontakt s osobami chorými na Koronavírusovú infekciu). Lekár zisťoval od pacienta subjektívne ťažkosti.

Následne bola privolaná rýchla zdravotná pomoc (RZP), prebehol nácvik prevozu pacienta a okamžité prijatie na Infekčnú kliniku, pričom bola nutná dekontaminácia priestoru, aj samotnej sanitky.

V prípade potreby diagnostiky pacienta na OUM s podozrením na Koronavírus, bolo zo strany Jesenius a.s. zabezpečená C-rameno (RTG hrudníka).

 

Fakultná nemocnica v Nitre bude absolvovať takéto cvičenia 2- krát do roka, aby bol stav pripravenosti naďalej zachovaný, pričom naša nemocnica je schopná zabezpečiť vyšší stupeň ochrany pred vysoko virulentnými nákazami