Máte podozrenie na poruchy dýchania v spánku? V nitrianskej nemocnici Vám vieme pomôcť

Máte podozrenie na poruchy dýchania v spánku (SAS)? Ešte pred tým, než navštívite spánkové laboratórium Vám vieme pomôcť aj v nitrianskej nemocnici. 

V ambulancii pneumológie a ftizeológie (PaF) vo Fakultnej nemocnici Nitra realizujeme základné skríningové vyšetrenie pre zistenie poruchy dýchania v spánku (SAS) pred vyšetrením v spánkovom laboratóriu. Potrebujete k tomu výmenný lístok od vášho praktického lekára alebo špecialistu, ktorý pre určité príznaky má podozrenie na SAS a odporúča vyšetrenie na skríning SAS.

Telefónne číslo na ambulanciu PaF je 037/6545 608. Volajte, prosím, po 13. hodine. 

Po objednaní pacient absolvujete pneumologické („pľúcne“) vyšetrenie s následným vyšetrením skríningovým nočným pulzoxymetrom. Tento malý prenosný prístroj sa zapája do činnosti na noc, ktorú prespíte doma. Potrebné je priniesť si na vyšetrenie 2 tenké „tuškové“ baterky triedy A+++. Prístroj zaznamenáva zmeny okysličenia krvi, dychovej a srdcovej  frekvencie a iných dôležitých parametrov na odlíšenie SAS. Preto prístroj zapožičiavame a na druhý deň ho pacient prinesie hneď ráno na našu ambulanciu.  Na základe tohto vyhodnotenia je pacient odporučený na vyšetrenie v tzv. spánkovom laboratóriu. Vyšetrenie v spánkovom laboratóriu sa považuje za „zlatý diagnostický štandard“. Tam sa realizuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie.

Pulzoxymeter je pacientom zapožičaný na 24 hodín. Počas spánku si ho neskladajú dole. Na druhý deň prichádzajú do ambulancie, pričom lekár vyhodnotí výsledky a určí, či je potrebné vyšetrenie v spánkovom laboratóriu alebo nie. 

Pred vyšetrením na diagnostiku SAS je potrebné realizovať vyšetrenie na ORL ambulancii.

 „Nová“ zákonná povinnosť

Otestovanie poruchy dýchania v spánku je nutné u profesionálnych aj neprofesionálnych vodičov pre prevenciu úrazov a nehôd spôsobenými poruchou dýchania v spánku (SAS).

Nové legislatívne zmeny transponované zo smernice Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014 týkajúce sa OSAS a zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel boli uverejnené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 20/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prílohe č. 5 s platnosťou od 1.1.2016.

Z nich všeobecne vyplýva zákonom stanovená frekvencia zdravotných prehliadok na posúdenie zdravostnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel, uvedená v nasledovnej tabuľke (http://www.solen.sk/pdf/7ceaa31cdffb5058272969cb123745f3.pdf).

 

Vodiči skupiny 2 – profesionálni vodiči

Vodiči skupiny 1 (nepofesionálni vodiči)

Vstupná prehliadka pred pracovným zaradením

Vstupná prehliadka pri žiadosti o vodičské oprávnenie

Pravidelne každých 5 rokov

Po dosiahnutí 65. roku života každých 5 rokov

U vodičov s diagnózou liečeného SAS stredne závažného a závažného stupňa SAS každý rok

U vodičov s diagnózou liečeného SAS stredne závažného a závažného stupňa SAS každé tri roky

 

Spánkové apnoe (SAS) je porucha spánku, charakterizovaná opakovaným prerušovaním dýchania v rámci spánkového cyklu. Tieto prerušenia (apnoe) sú spôsobené uvoľnením mäkkého tkaniva v dýchacích cestách, ktoré vytvára prekážku vstupu kyslíka do pľúc. Vplýva tak na metabolizmus chorého s SAS (obezita, tvorba tuku pri zníženom okyslíčení tkanív), vzniká nedostatočne kontrolovaná alebo nedostatočne korigovaná arteriálna hypertenzia,  zvýšená spavosť cez deň, poruchy sústredenia, zhoršenie pamäti a iné poruchy mentálneho výkonu alebo iné prejavy . V niektorých prípadoch môže mať neliečené spánkové apnoe nenávratné a smrteľné následky.

Následky neliečeného SAS sú:

 1. vysoký krvný tlak,
 2. obezita,
 3. nepravidelná srdcová frekvencia,
 4. ochorenie srdca/infarkt,
 5. mŕtvica (mozková porážka),
 6. diabetes 2. typu,
 7. nehody pre spánok za volantom,
 8. úrazy v práci (napr. „linkové“ prevádzky, práca vo výškách, v iných rizikových podmienkach),
 9. poruchy sexuálnych funkcií,
 10. poruchy sekrécie niektorých hormónov,
 11. „zhustenie krvi“ – polycytémia,
 12. a iné.

Príznaky SAS:

 1. hlasité chrápanie.
 2. opakované prerušovania dýchania v spánku, ktoré potvrdia vaši príbuzní v domácom prostredí alebo priatelia a známi, napr. na dovolenke.
 3. pocit dusenia alebo lapania po dychu počas spánku, nepokojný spánok.
 4. pocit nevyspatia ráno, zvýšená spavosť cez deň (zaspí počas dňa, napr. pri sledovaní filmu, rozhovoru atď.).
 5. zmeny nálad a psychického stavu v súvislosti s chrápaním – sklon k depresii, úzkosti, podráždenosti, nedostatočná koncentrácia, problémy s pamäťou a učením.
 6. ranné bolesti hlavy v súvislosti s chrápaním.
 7. sucho v hrdle, podráždené hrdlo po prebudení (nutné vyšetrenie na ORL ambulancii).
 8. časté nočné močenie (treba odlíšiť problémy s prostatou u mužov).
 9. neprimerané priberanie na váhe, opuchy očí v súvislosti s chrápaním a vynechávaním dýchania v spánku.

K základným podmienkam pri liečbe SAS zo strany pacienta patrí:

 1. úprava životosprávy, dodržiavanie spánkovej hygieny (spávať na boku a na bruchu (nie na chrbte), dodržiavanie pravidelného režimu dňa a dostatočný oddych),
 2. redukcia alkoholu, fajčenia, nepiť kávu a povzbudzujúce nápoje v neskorých poobedných a nočných hodinách,
 3. zníženie užívania sedatív, hypnotík,
 4. obmedziť používanie rôznych dentálnych mechanických pomôcok,
 5. najvýznamnejším faktorom je redukcia telesnej hmotnosti.