Fakultná nemocnica Nitra sa môže pochváliť špičkovým cievnym operačným stolom s karbónovou doskou

Oddelenie cievnej chirurgie Fakultnej nemocnice Nitra patrí medzi najvýkonnejšie cievne chirurgické pracoviská na Slovensku s viac ako 1200 (ročne) chirurgickými a endovaskulárnymi výkonmi, čo do počtu, ale aj rozsahu (podľa Registra cievnej chirurgie) patríme na 3. miesto po VÚSCH a.s. a NÚSCH a.s., ktoré však operujú na dvoch operačných sálach, ale bez intervencií.

Špecifikom nášho oddelenia je, že robíme hybridné výkony, periférne cievne intervencie a nadregionálne reimplantácie problematických Permcathov, čo vyžaduje kvalitné zobrazenie a flexibilitu pri výkonoch (cievy na ktorých intervenujeme majú od 2-20 mm).
Z uvedených dôvodov, bolo viac než nevyhnutné zabezpečiť nákup špeciálneho operačného stola s karbónovou doskou, ktorá umožňuje pozdĺžne aj priečne pohyby s pacientom pre potreby RTG snímkovania. Podobný operačný stôl patrí vo vyspelom zahraničí k štandardnému vybaveniu cievnej sály a nitrianska nemocnica je jedinou na Slovensku, ktorá sa takýmto operačným stolom môže pýšiť.
FN Nitra je zaradená medzi 6 zdravotníckych zariadení, v ktorých majú byť vybudované Traumacentrá. Jednou z podmienok je nonstop cievno-chirurgický servis, ktorý by mal dosahovať aj isté kvalitatívne parametre a práve uvedený typ operačného stola umožňuje splniť tieto podmienky pri hybridnom ošetrovaní pacientov s polytraumou a ťažkými združenými poraneniami.