Deň otvorených dverí FN Nitra

Vážená pani  riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí žiaci!

Srdečne vás pozývame na

Deň otvorených dverí FN Nitra, ktorý je učený pre žiakov 7. 8. a 9. ročníka, žiakov stredných škôl a gymnázií,  ktorý sa uskutoční dňa  7.12.2023 v čase od  9.00 -12.00 hod., v priestoroch zelenej posluchárne študentov (bývalé vakcinačné centrum FN Nitra).

DOD FN Nitra