Zásady pred vyšetrením na COVID-19

Pred vyšetrením na COVID-19 (výter z hrdla a nosa) je potrebné dodržať tieto zásady:
1. Dve hodiny pred výterom nejedzte, nepite, neumývajte si zuby a nepoužívajte kloktadlo alebo inú dezinfekciu hrdla.
2. Dve hodiny pred výterom nefajčite.
3. Pred výterom budete požiadaný o vyprázdnenie nosa (vysmrkanie sa)a vykašľanie sa. Prosím urobte tak v na to vyhradenom mieste po vyzvaní, nie počas čakania v rade.

V prípade smädu, najneskôr však 15 minút pred výterom, je povolené vypiť malé množstvo vody. Po vypití vody alebo iných tekutín je ale vhodné 15 minút počkať, kým sa zrealizuje ster. Pitie a odber si naplánujte s ohľadom na vyššie uvedené podmienky.