Povolenie návštev vo Fakultnej nemocnici Nitra

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre rozhodlo zmeniť podmienky návštev pacientov hospitalizovaných v našom zdravotníckom zariadení.

Návštevy na tzv. „neCOVIDových“ klinikách a oddeleniach sa preto od 21.4.2022 povoľujú v tzv. režime OP, t.j. pre plne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v zmysle vyhlášky ÚVZSR, a to počas troch dní v týždni, teda konkrétne v stredu, sobotu a nedeľu v čase od 14:00 hod do 16:00 hod.

Návštevy na tzv. reprofilizovaných „COVIDových“ klinikách a oddeleniach ostávajú naďalej nepovolené, resp. povolené podľa pravidiel nižšie.

Naďalej sú povolené návštevy u pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich aj mimo návštevných hodín na základe povolenia prednostu či primára všetkých kliník či oddelení. Povolené sú aj návštevy kňaza s cieľom vysluhovania sviatostí, pričom však kňaz musí byť kompletne očkovaný.