Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Urologické oddelenie

Urologické oddelenie

Stručný popis činnosti

Samostatné urologické oddelenie v Nitre bolo založené v r. 1950 odčlenením od chirurgického oddelenia. Odvtedy sa postupne stalo a dodnes patrí medzi popredné urologické pracoviská na Slovensku. Sídli na prízemí a 1.poschodí gynekologicko-urologického pavilónu (GUP). Na prízemí je ambulantná a pracovňa primára, na poschodí je lôžková časť (22 lôžok + 3 lôžka na nadštandardných izbách), pracovňa vedúcej sestry  a operačné sály.

Ročne hospitalizujeme cca 1500 pacientov, ktorí sa podrobujú väčšinou operačnej liečbe. V lôžkovej časti diagnostikujeme a liečime ochorenia urogenitálneho traktu. Predovšetkým ide o nádory UGT, močové kamene, zápalové ochorenia, poruchy pasáže moču, ochorenia prostaty, vývojové chyby, poruchy kontinencie moču a ochorenia vonkajšieho genitálu u mužov. Okrem toho sa zaoberáme chirurgiou nadobličiek, retroperitonea a malej panvy. Veľké skúsenosti máme najmä v liečbe nádorov urogenitálneho traktu, v liečbe močových kameňov, venujeme sa tak isto aj poruchám pasáže moču, deriváciám moču všetkého druhu, rekonštrukčným operáciám, močovej inkontinencii. Dlhoročnú tradíciu máme aj v detskej urológii, kde tiež poskytujeme komplexnú starostlivosť (najmä operačnú). Významnú úlohu v našej práci hrá interdisciplinárna spolupráca najmä s gynekológmi, chirurgami, anesteziológmi, onkológmi a internistami. Popri vlastnej erudícii nám práve toto umožňuje úspešne riešiť aj tie najkomplikovanejšie stavy.

V jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytujeme všetky zaradené výkony.

Okrem diagnostiky a konzervatívnej liečby sa však dominantne venujeme operačnej liečbe urologických ochorení. Operujeme klasickými metódami otvorenej chirurgie, ale nemenej aj endourologickými metódami cez močovú rúru, alebo perkutánne vpichom. Čoraz viac operujeme laparoskopicky. Niektoré kamene obličiek a močovodov rozrušujeme neinvazívnou extrakorporálnou litotrypsiou.

Na našom oddelení vykonávame všetky operácie a zákroky, ktoré spadajú do odboru – okrem transplantácií obličiek a niektorých raritných výkonov (napr. transsexualizmus a pod.). Čiže vykonávame všetky druhy operácií od tých najjednoduchších (napr.obriezka) až po tie najnáročnejšie (napr. odstránenie močového mechúra s vytvorením náhradného mechúra z čreva, alebo radikálna operácia prostaty pri nádore prostaty, retroperitoneálna  lymfadenektómia a pod.). Vykonávame tiež sterilizačné operácie u mužov. Diapazón našich operácií predstavuje vyše 200 druhov operácií.

Urologické oddelenie FN Nitra je najvyšším urologickým pracoviskom v Nitrianskom samosprávnom kraji, čo znamená, že poskytuje komplexnú urologickú starostlivosť v celom rozsahu vrátane tých najzložitejších prípadov. Kolektív lekárov a sestier je zárukou nielen vysokej odbornosti, ale aj prívetivého ľudského prístupu, čo je mnoho rokov našou devízou, oceňovanou našimi pacientmi.

 

Akútne stavy sú ošetrované v Ústavnej pohotovostnej službe od 15.00 hod. do 7.00 hod. v pracovné dni, počas víkendov a sviatkov od 7.00 hod. do 7.00 hod. nasledujúceho dňa na Urologickom oddelení, na 1. poschodí Gynekologicko-urologického pavilónu.

 

Návštevné hodiny na oddelení: 

V stredu, sobotu a nedeľu od 14.00 hod. – 16.00 hod.

Urologická ambulancia I.   

Pondelok:           MUDr. Chalachan

Utorok:                MUDr. Kalinay ml.

Streda:                MUDr. Baretto

Štvrtok:               MUDr. Maňák

Piatok:                 lekár Kuťková Lesia

 

  • Urologická ambulancia II.         Sestra: Bc. Kopernická Viera kl. 211
  • Uroonkologická ambulancia     Sestra: Bc. Kopernická Viera kl. 211
  • Detská urologická ambulancia Sestra: Bc. Kopernická Viera kl.211
  • Urodynamická poradňa              Sestra Bc. Sarač Azra Ivana kl. 221
  • Sonografia + endoskopická aj   Sestra Bc. Sarač Azra Ivana kl. 221, aj sestra Bc. Kopernická Viera kl. 211
jazyk »