Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie zabezpečuje psychodiagnostickú a psychoterapeutickú liečbu pre dospelých a detských pacientov. Psychologickú starostlivosť poskytuje psychológ zaradený priamo na jednotlivých oddeleniach a klinikách FN a ambulantnou formou. Psychoterapeutická liečba prebieha ako individuálna, rodinná terapia a skupinová terapia.

Dopravno-psychologické pracovisko realizuje vyšetrenia vodičov a odborné poradenstvo pre vodičov.

Ďalšie činnosti vykonávané na priamu platbu sú: vyšetrenie pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu a vyšetrenie pre potreby Sociálnej poisťovne.

Na oddelení prebieha vzdelávanie a prax študentov FSVaZ UKF Nitra a predatestačná príprava psychológov a lekárov.

Činnosti Oddelenia klinickej psychológie                      

hlavy

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VODIČOV

O ČO IDE?

Ak vám bol odobratý vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, musíte na základe rozhodnutia polície absolvovať tzv. ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VODIČOV u posudzujúceho psychológa. Je to zákonná povinnosť od roku 2011 podľa novely zákona č.8/2009 Z. z..

ČO JE ODBORNÉ PORADENSTVO?

Odborné poradenstvo je séria odborných psychologických edukačno-rehabilitačných stretnutí, ktoré majú viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa účastníkov cestnej premávky a k predchádzaniu ďalších deliktov pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky v cestnej premávke.

AKO PREBIEHA ODBORNÉ PORADENSTVO?

Odborné poradenstvo prebieha v skupinách od 3-10 účastníkov. Je zložené zo 4 stretnutí, každé v trvaní cca. 3 hodiny (3 x 45 min) v priebehu 4-6 týždňov. Na záver je zakončené tzv. individuálnym výstupným pohovorom (50 min) a vystavením potvrdenia o absolvovaní odborného poradenstva.

CENA

250€

Pre ďalšie informácie a objednanie sa nás kontaktujte na t.č. 037/6545 620, 037/6545 787.

Mgr. Magdaléna Demešová

primárka

  • 037/6545 621

Katarína Lüleyová

sestra

  • 037/6545 787
Personál:

Mgr. Magdaléna Demešová

primárka

klinický psychológ, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

037/6545 621

PhDr. Peter Sabol

klinický psychológ, ambulancia klinicke psychológie

037/6545 620

Mgr. Mária Šišková, PhD.

psychológ, Klinika neurochirurgie

037/6545 825

Mgr. Lucia Birčáková

psychológ, Neurologická klinika

037/6545 382

Mgr. Karol Zabák

klinický psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 462

Mgr. Renáta Zabáková

klinický psychológ, ambulancia klinickej psychologie pre deti a mládež

037/6545 819

Mgr. Dominika Valentová

psychológ, Psychiatricka klinika

037/6545 759

PhDr. Marcela Lecká

psychológ, Psychiatricka klinika úsek pedopsychiatria

037/6545 817

Mgr. Hana Gálová

psychológ, Klinika detí a dorastu

037/6545 929

Mgr. Katarína Kolmokov
psychológ, amb. klinickej psychológie
037/6545 660

jazyk »