Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie je držiteľom osvedčenia pre certifikovanú činnosť psychoterapia. Ministerstvo zdravotníctva SR č.: 05110/2007 – SP

Od 1.4.2009 pracovisko dopravnej psychológie. PhDr. M. Drienovská –odborný zástupca pre výkon povolania v kategórií iných zdravotníckych pracovníkov.
Certifikovaná činnosť- pracovná činnosť v dopravnej psychológii.

Popis činnosti ÚKPs

 • psychoterapiu pre individuálnu psychologickú rehabilitáciu, rodinnú terapiu
 • v individuálnom prístupe ku klientovi realizujeme diagnostické a terapeutické zákroky pri psychoprofylaxii, v prevencii psychotraumatizácie (predchádzanie stresu)
 • v spolupráci s praktickými a odbornými lekármi vykonávame odborné psychologické vyšetrenie podľa aktuálnych požiadaviek, konziliárnu starostlivosť pre kliniky, ústavy a oddelenia FN Nitra.
 • vyšetrenia pre potreby zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • v oblasti poradenskej činnosti naši psychológovia poskytujú odbornú pomoc pri riešení osobných , sociálnych a profesionálnych problémov
 • Ústav klinickej psychológie v spolupráci s FSV a Z pri UKF Nitra zabezpečuje odbornú praktickú výučbu pre študentov všetkých ročníkov.
 • doliečovací svojpomocný klub Venuša sa stretáva v mesačných intervaloch (srdečne pozývame do tohto klubu všetky ženy po radikálnej operácii prsníka )
 • pre fyzické a právnické osoby vyšetrujeme za priamu úhradu v zmysle cenového výmeru č.7/2006 pre tieto pracovné pozície :
 • vodič motorových vozidiel
 • pre držbu zbrojného preukazu
 • pre zamestnancov súkromých bezpečnostných služieb
 • farmaceutov v zmysle zákona č.219/2003 Z.z.
 • pre právnické a fyzické osoby
 • konkurzy pre firmy a jednotlivcov

Linka dôvery : 0905 609 242
sobota , nedeľa a sviatky od 17:00 do 22:00 hod.

Chceme Vám poskytnúť prvú pomoc a radu :

 • v krízových situáciach
 • vo vážnych konfliktných situáciach
 • v duševných krízach
 • v konfliktných medziľudských vzťahoch v rodine, na pracovisku
 • v depresívnom prežívaní
 • pri nezvládaní stresu
 • v psychoterapii po telefóne
 • pri problémoch so závislosťami (alkohol, drogy, hracie automaty…)
PhDr. Margita Drienovská, PhD.

PhDr. Margita Drienovská, PhD.

prednostka

 • 037/6545 660

Dipl. sestra Alena Bisáková

vedúca sestra

 • 037/6545 787

Ambulancie