Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie je držiteľom osvedčenia pre certifikovanú činnosť psychoterapia. Ministerstvo zdravotníctva SR č.: 05110/2007 – SP

Od 1.4.2009 je pracoviskom dopravnej psychológie; certifikovaná činnosť dopravná psychológia. 

Popis činnosti OKP

 • psychodiagnostika
 • individuálna psychoterapia
 • párová, skupinová psychoterapia
 • psychologické vyšetrenie vodičov
 • odborné poradenstvo pre vodičov
 • psychologické vyšetrenie pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
 • psychologické vyšetrenie pre zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb
 • psychologické vyšetrenie farmaceutov v zmysle zákona č.219/2003 Z.z.
 • vyšetrenia pre potreby zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • v spolupráci s lekármi vykonávame odborné psychologické vyšetrenia a intervencie podľa aktuálnych požiadaviek; konziliárnu starostlivosť pre kliniky a oddelenia FN Nitra.
 • Oddelenie klinickej psychológie v spolupráci s FSVaZ UKF Nitra zabezpečuje odbornú praktickú výučbu pre študentov v študijnom odbore psychológia

Linka dôvery : 0905 609 242
sobota , nedeľa a sviatky od 17:00 do 22:00 hod.

Chceme Vám poskytnúť prvú pomoc a radu :

 • v krízových situáciach
 • vo vážnych konfliktných situáciach
 • v depresívnom prežívaní
 • pri nezvládaní stresu
 • pri problémoch so závislosťami (alkohol, drogy, hracie automaty…)

Personál:

PhDr. Peter Sabol

klinický psychológ

poverený primár

037/6545 825

 

PhDr. Margita Drienovská, PhD.

klinický psychológ

037/6545 660

 

Mgr. Mária Šišková, PhD.

psychológ

037/6545 620

 

Mgr. Adela Koppanová

psychológ

037/6545 817

 

Mgr. Magdaléna Demešová

klinický psychológ, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

037/6545 621

 

PhDr. Silvia Királová

klinický psychológ, neuropsychológ, Neurologická klinika

037/6545 382

 

Mgr. Karol Zabák

klinický psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 462

 

Mgr. Katarína Kolmokov

psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 759

 

Mgr. Renáta Zabáková

klinický psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 819

 

Mgr. Tatiana Berezňáková

klinický psychológ, Psychiatrická klinika, aktuálne MD

037/6545 462

 

Dipl. sestra Alena Bisáková

vedúca sestra

037/6545 787

Fakultná nemocnica Nitra

PhDr. Peter Sabol

poverený primár

 • 037/6545 825

Dipl. sestra Alena Bisáková

vedúca sestra

 • 037/6545 787

Ambulancie