/* */
Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie je držiteľom osvedčenia pre certifikovanú činnosť psychoterapia. Ministerstvo zdravotníctva SR č.: 05110/2007 – SP

Od 1.4.2009 je pracoviskom dopravnej psychológie; certifikovaná činnosť dopravná psychológia. 

Činnosti Oddelenia klinickej psychológie                      

hlavy

 

Personál:

Mgr. Magdaléna Demešová

primárka

klinický psychológ, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

037/6545 621

 

PhDr. Margita Drienovská, PhD.

klinický psychológ

037/6545 660

 

PhDr. Peter Sabol

klinický psychológ

037/6545 620

 

Mgr. Mária Šišková, PhD.

psychológ

037/6545 825

 

PhDr. Zuzana Barická

psychológ

037/6545 817

 

PhDr. Silvia Királová

klinický psychológ, neuropsychológ, Neurologická klinika

037/6545 382

 

Mgr. Karol Zabák

klinický psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 462

 

Mgr. Katarína Kolmokov

psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 929

 

Mgr. Renáta Zabáková

klinický psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 819

 

Mgr. Tatiana Berezňáková

klinický psychológ, Psychiatrická klinika

037/6545 759

 

Dipl. sestra Alena Bisáková

vedúca sestra

037/6545 787

Mgr. Magdaléna Demešová

primárka

  • 037/6545 621

Dipl. sestra Alena Bisáková

vedúca sestra

  • 037/6545 787

Ambulancie

jazyk »