Fakultná nemocnica Nitra Dopravná psychológia

Dopravná psychológia

 

Na základe novely zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009 sa psychologickému vyšetreniu musia podrobiť:

  • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
  • držitelia vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE (každých 5 rokov, po 65. roku každé 2 roky)
  • taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo
  • vodiči na odporúčanie lekára
  • inštruktori autoškôl
  • vodiči po zadržaní vodičského preukazu,
  • vodiči pri odobraní vodičského oprávnenia
  • a vodiči pri spáchaní 3 závažných priestupkoch v zmysle zákona na základe rozhodnutia príslušného dopravného inšpektorátu
  • vodiči s právom prednostnej jazdyVRZ (výstražné zvukové a rozhlasové zariadenie, ľud. majáky)
  • vodiči motorových vozidiel s nadrozmerným nákladom a pri preprave nebezpečného nákladuADR (Accord Dangereux Routier)

perimeter

Sme pracoviskom, ktoré je oprávnené vykonávať vyšetrenie psychickej spôsobilosti VRZ a ADR!

Vyšetrenie periférneho vnímania pomocou prístrojovej techniky s využitím tzv. perimetra!

Objednanie na vyšetrenie cez objednávací formulár alebo na telefónnom čísle:

037/6545 620

037/6545 787

jazyk »