Fakultná nemocnica Nitra Očkovanie COVID-19 Personál

objednávací formulár pre zdravotníkov TU 

 

https://www.sukl.sk/buxus/docs/COMIRNATY_PIL_Pacienti.pdf

 

Čo je COVID-19?

Koronavírusy sú známe už celé desaťročia. Nový typ koronavírusu, SARS-koronavírus-2 (SARS-CoV-2), ktorý je pôvodcom choroby COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), koluje po celom svete od prelomu rokov 2019/2020. Medzi bežné príznaky choroby COVID-19 patrí suchý kašeľ, horúčka (nad 38 ° C), dýchavičnosť a dočasná strata čuchu a chuti. Tiež je popísaný všeobecný pocit choroby s bolesťami hlavy a končatín, bolesťami hrdla a nádchou. Menej často pacienti hlásia gastrointestinálne ťažkosti, zápal spojoviek a opuch lymfatických uzlín. Možné sú aj následné poškodenia nervového alebo kardiovaskulárneho systému, ako aj dlhodobé chorobné procesy. Aj keď je mierny priebeh ochorenia bežný a väčšina chorých sa úplne uzdravila, je tu obava, že ochorenie prepukne do ťažkého zápalu pľúc, ktorý môže viesť až k úmrtiu na zlyhanie pľúc. Okrem toho, že sa vyhnete infekcii dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste masku, pravidelne vetrajte), očkovanie (vakcinácia) ponúka najlepšiu možnú ochranu pred ochorením.

O akú vakcínu sa jedná?

Vakcína mRNA Comirnaty® proti COVID-19 je geneticky upravená vakcína založená na novej technológii vyrobená spoločnosťou Pfizer-BionTech. Keďže vakcína Comirnaty® neobsahuje na tvorbu imunity živý vírus, nemôže u vás spôsobiť ochorenie COVID-19. Štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť a jej použitie bolo schválené regulačnými autoritami: Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Štátnym ústavom na kontrolu liečiv (ŠUKL). mRNA (alebo messenger ribonukleová kyselina) je „stavebnou inštrukciou“ pre každý jeden proteín v tele a nesmie sa zamieňať s ľudskou genetickou informáciou – DNA. Vakcína mRNA proti COVID-19 obsahuje „stavebné pokyny“ pre jednu zložku vírusu (takzvaný proteín spike). Tento hrotový proteín je sám o sebe neškodný. Vakcína preto nie je infekčná. mRNA obsiahnutá vo vakcíne nie je inkorporovateľná do ľudského genómu, ale sa v tele rozloží po niekoľkých dňoch. Potom sa ani vírusový proteín v tele nevyrába. Spike proteíny vytvorené telom po vakcinácii (vo svalových bunkách v mieste vakcinácie a v určitých obranných bunkách) imunitný systém rozpozná ako cudzie proteíny, ktoré aktivujú špecifické obranné bunky: vytvárajú sa protilátky proti vírusu a obranné bunky. Tak sa vytvorí ochranná imunitná odpoveď. Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním sa musí vakcína podať dvakrát v intervale 3 týždňov. Vakcína sa vstrekuje do svalu v hornej časti ramena. Každý zaočkovaný človek bude mať vydanú Informačnú kartičku sledovateľnosti a očkovania s dátumom, kedy sa má vrátiť pre druhú dávku, tzv. očkovací preukaz.

Aké účinné je očkovanie?

Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste masku, pravidelne vetrajte). Vakcína mRNA COVID-19 je schválená pre ľudí od veku 16 rokov.

Kto by nemal byť očkovaný?

Deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov, pre ktorých nie je vakcína v súčasnosti schválená, by nemali byť očkovaní. Keďže zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti, takisto sa v súčasnosti očkovanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by  mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania. V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaní; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo ochoreniami zrážania krvi. Vakcína Comirnaty® sa nemá používať počas gravidity, ak možné prínosy neprevažujú nad možnými rizikami pre matku a plod. Nie je známe, či sa mRNA vakcína proti COVIDU-19 vylučuje do ľudského mlieka, preto sa neodporúča dojčiacim ženám. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny Comirnaty® vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny. Osoby, ktoré boli v minulosti infikované novým koronavírusom, nemusia byť na začiatku očkované, avšak nič nenasvedčuje tomu, že by sa nemohli dať aj tieto osoby zaočkovať. Odporúča sa najskôr 3 mesiace po prekonaní ochorenia.

Čo mám robiť pred a po očkovaní?

Ak ste v minulosti po očkovaní odpadli alebo ste náchylní na okamžité alergické reakcie, informujte o tom pred očkovaním vášho očkujúceho lekára/zdravotnú sestru (kvôli dlhšiemu následnému pozorovaniu po očkovaní). Mal by sa dodržiavať interval minimálne 14 dní medzi očkovaniami. Po očkovaní zostanete v určenom priestore 15 minút na pozorovaní, ak nebudete mať žiadne ťažkosti nie sú potrebné  zvláštne opatrenia, ale odporúča sa v deň očkovania telesné šetrenie a nekonzumovať alkohol. V prípade bolesti alebo horúčky po očkovaní použite lieky proti bolesti / antipyretické lieky (napr. paracetamol). Váš všeobecný lekár, podľa ťažkostí príslušný špecialista vám s tým poradí. 

Aké očkovacie reakcie sa môžu vyskytnúť po očkovaní?

Po očkovaní mRNA vakcínou môžu nastať lokálne a všeobecné reakcie ako prejav interakcie tela s vakcínou. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú do 2 dní po očkovaní a zriedka trvajú viac ako 1 až 2 dni. Tak ako všetky vakcíny, aj Comirnaty® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Veľmi časté vedľajšie účinky: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí: bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, triaška, horúčka. Časté vedľajšie účinky môžu postihovať najviac 1 z 10 ľudí: začervenanie miesta vpichu a nevoľnosť. Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí: zväčšené lymfatické uzliny, nespavosť, bolesť v končatine, malátnosť, pocit nepohody, svrbenie v mieste vpichu. Zriedkavé môžu postihovať najviac 1 z 1000: akútne dočasné jednostranné ochrnutie tváre. Neznámy výskyt z dostupných údajov: anafylaxia (extremne silná alergická reakcia), precitlivenosť. S vyšším vekom sa spájala nižšia frekvencia výskytu udalostí reaktogenity. Pri očkovaní sa môžu vyskytnúť reakcie spojené s úzkosťou vrátane vazovagálnych reakcií (synkopa), hyperventilácie alebo reakcií spojených so stresom ako je psychogénna odpoveď na podanie injekcie ihlou. Reakcie na vakcínu sú väčšinou mierne alebo stredne závažné a vyskytujú sa o niečo častejšie po druhej vakcinácii. Uvedené možné reakcie sú spôsobené aktiváciou imunitného systému a nie sú prejavom infekcie COVID-19.

Sú komplikácie očkovania možné?

Komplikácie očkovania sú definované ako následky očkovania, ktoré idú nad rámec bežného rozsahu očkovacej reakcie a majú výrazný vplyv na zdravie očkovanej osoby. V rozsiahlych klinických skúškach pred schválením neboli po podaní tu diskutovanej vakcíny mRNA hlásené žiadne komplikácie, ako sú závažné autoimunitné reakcie alebo vážne neurologické komplikácie súvisiace s očkovaním. Tak ako všetky doteraz dostupné vakcíny, vo veľmi zriedkavých prípadoch nemožno vylúčiť reakciu z precitlivenosti (okamžitá alergická reakcia až do šoku) alebo iné komplikácie. Ak sa po očkovaní vyskytnú príznaky, ktoré prevyšujú vyššie uvedené rýchle dočasné lokálne a všeobecné reakcie, bude Vám k dispozícii váš všeobecný lekár. V prípade vážneho poškodenia zdravotného stavu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Informovaný súhlas : (pre urýchlenie procesu vhodné vytlačiť a vyplniť doma)

 

Dotazník :

 

Informácie o očkovacej látke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jazyk »