Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia klinickej farmakológie Spektrum monitorovaných liečiv na OKF FN Nitra a odporučené časové odbery

Spektrum monitorovaných liečiv na OKF FN Nitra a odporučené časové odbery

SkupinaLiečivoČasový odberUstálený stav
(prvý odber u pacienta)
ANTIBIOTIKÁamikacín
gentamicín
pred podaním dávky 0-30 min.
30 min. po ukončení i.v. podania
3. – 4. dávka
vankomycínpred podaním dávky 0-30 min.
60 min. po ukončení i.v. podania
KARDIOVASKULÁRNE LIEČIVÁdigoxín
chinidín
pred podaním dávky5-7 dní
2 dni
ANTIASTMATIKAteofylínpred podaním dávky2 – 6 dní
ANTIEPILEPTIKAkarbamazepín
fenobarbital
fenytoín
valproát
pred podaním dávky2 – 6 dní
10 – 25 dní dosp.: 8 – 20 deti
4 – 24 dní
2 – 4 dní
TRICYKLICKÉ ANTIDEPRESÍVAamitriptylín
imipramín
klomipramín
pred podaním dávky3 – 8 dní
2 – 5 dní
7 – 14 dní
IMUNOSUPRESÍVAcyklosporín A takrolimuspred podaním dávky;
v prípade transplantácia orgánov 2 hod. (+/- 10 min.) po podaní dávky cyklosporínu
3 – 5 dní
(odber do skúmavky s EDTA!!)
OPIÁTYmorfín
kodeín
heroín
pred podaním dávky
heroín – toxikol. stanovenie
po 14 – 24 hod. liečby
BENZODIAZEPÍNYvšetky s BZD štruktúrouprevažne toxikologické stanovenia
AMFETAMÍN/METAMFprevažne texikologické stanovenia
KANABINOIDYprevažne toxikologické stanovenia

 

jazyk »