Fakultná nemocnica Nitra Telefónny zoznam Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárka ÚLMRNDr. Helena Pappová409
vedúca laborantka ÚLMMgr. Eva Vargová409, 296
VŠ pracovník OKIRNDr. Germániová409
lekár OKBMUDr. Vogelová409
príjem biologického materiálu417
Úsek klinickej biochémie:
laboratórium urgentnej medicíny413
laboratórium rutinnej diagnostiky490
laboratórium špecifickej diagnostiky490
Úsek klinickej hematológie:
hematologické laboratórium296
hemostaziologické laboratórium327
Úsek klinickej imunológie:
pracovňa VŠ409
laboratórium717
Úsek klinickej genetiky:
VŠ pracovníciRNDr. Alexandra Pôbišová, PhD.735
RNDr. Andrea Kollárová735
laboratórium735
Úsek farmakológie:
laboratórium243
Krvná banka:
príjem vzoriek, laboratórium351
Hematologické ambulancie:
ambulanciaMUDr. Šajgalíková PhD.861
ambulanciaMUDr. Miroslav Šimek, PhD.432
sestra433
jazyk »