Fakultná nemocnica Nitra Prevádzkový námestník

Ing. Martin Juhás

prevádzkový námestník

 martin.juhas@fnnitra.sk

 037/6545 665

Bc. Kamil Kubinec

zástupca prevádzkového námestníka

 kamil.kubinec@fnnitra.sk

 037/6545 702

jazyk »