Diétne poradenstvo

Realizácia diétneho poradenstva vo FN Nitra – oznámenie

V rámci skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 15.01.2010 sa zriaďuje vo FN Nitra platené diétne poradenstvo pre pacientov po ukončení hospitalizácie a ambulantných pacientov vykonávané diétnymi sestrami OLVaS, ktoré bude zamerané na edukačnú činnosť pre:

  • Pacientov s ochorením diabetes mellitus I a II.
  • Pacientov s nadváhou a obezitou
  • Pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
  • Pacientov s gastrointestinálnym ochorením
  • Pacientov s ochorením pankreasu, žlčníka a pečene
  • Pacientov s ochorením obličiek
  • Malnutričnýchpacientov
  • Pacientov po operáciách – rekonvalescencia

Ambulancia pre diétne poradenstvo sa zriaďuje v budove Internej kliniky v priestoroch Hypertenziologickej ambulancie každú stredu od 7,00 hodiny do 14,00 hodiny.

Telefonické objednávky na čísle : 037 6545 378