Lekárska knižnica

Vladimír Voráček
pracovník
kniznica@fnnitra.sk
037/6545 485

Podľa dostupných dokumentov základy súčasnej knižnice boli založené ukončením inventúry vedeckých kníh jednotlivých oddelení v nemocnici v januári 1961. Prvou vedúcou bola Mária Korčeková. V roku 1975 knižnica rozšírila svoje služby ako základné informačné stredisko VTI pri OÚNZ a zároveň pôsobila ako metodické centrum pre ŠZU a pacientske knižnice v nemocnici. V roku 1994 sa zmenil názov na Lekársku knižnicu pri NsP Nitra a v roku 1997 sa knižnica presťahovala na 6. poschodie novovybudovaného pavilónu chirurgických disciplín. Rok 2002 bol významným z dôvodu vzniku Fakultnej nemocnice, knižnica rozšírila poskytované služby a zaznamenala zvýšený počet používateľov. Lekárska knižnica ako knihovnícko-informačné pracovisko poskytuje vedecko-informačné služby zamestnancom nemocnice, študentom FSVaZ UKF, lekárskych fakúlt, zdravotníckym pracovníkom v Nitrianskom kraji a ostatným knižniciam.

Stránkové hodiny:

Pondelok – Piatok
8:00 – 10:00

jazyk »