Oddelenie patológie

Oddelenie patológie je integrálnou súčasťou nitrianskej nemocnice. Patrí k spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám nemocnice (SVaLZ).

Náplňou odboru je diagnostická činnosť založená na morfologickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi sa podieľa na určení diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

Akákoľvek vzorka odobratého tkaniva, orgánu alebo orgánového komplexu od pacienta  je patológom makroskopicky popísaná a po laboratórnom spracovaní vyšetrená aj histologicky pod mikroskopom. Mikroskopickým vyšetrením vzoriek od pacientov určujeme charakter ich chorobného procesu, dokážeme odlíšiť zápalové zmeny od nádorových a určiť, či ide o nádor zhubný alebo nezhubný. Výsledkom je stanovenie morfologickej diagnózy, ktorá určuje ďalší liečebný postup pacienta. Tento proces sa nazýva biopsia.  Bioptické vyšetrenie trvá zvyčajne 5-7 pracovných dní. Pokiaľ je nutné vykonať ďalšie vyšetrenia (napr. špeciálne, histochemické  alebo imunohistochemické), vyšetrenie  môže trvať až 10 – 15 pracovných dní, pri diagnosticky náročných prípadoch aj viac ( cca 20 pracovných dní).

Pri niektorých operáciách sa robí peroperačná biopsia, čo je vyšetrenie natívneho nezafixovaného materiálu odobratého počas operácie. Na patológii sa materiál špeciálnymi postupmi rýchlo zmrazí a vyšetrí sa pod mikroskopom. Predbežný výsledok peroperačného vyšetrenia sa telefonicky nahlási operujúcemu lekárovi. Toto vyšetrenie trvá zvyčajne do 30 minút.

Ďalšou dôležitou činnosťou vykonávanou na patológii sú cytologické vyšetrenia, kedy sa vyšetrujú iba bunky  z tekutín získaných punkciou alebo výplachom, stermi (dýchacie cesty, krčok maternice) a tenkoihlovou aspiráciou (štítna žľaza, rôzne nezhubné i zhubné nádory).

Na našom oddelení vykonávame aj sérologické vyšetrenia v súlade s odbornosťou patologická anatómia. Ide o vyšetrenie autoprotilátok zo séra alebo plazmy krvi pri podozrení na autoimunitné ochorenia.

Oddelenie patológie je od septembra 2019 akreditované pracovisko podľa medzinárodnej normy pre medicínske laboratóriá ISO 15189. Akreditácia podľa tejto normy  zabezpečuje kvalitu práce nielen Oddelenia patológie, ale aj FN Nitra.

 Štruktúra oddelenia patológie:

  1. Bioptický úsek
  2. Peroperačná biopsia
  3. Imunohistochémia a histochémia
  4. Cytológia
  5. Autoprotilátky

 Personál:

  1. Počet lekárov: 6
  2. Počet laborantiek:11
  3. Počet dokumentačných pracovníčok: 2
  4. Počet sanitárov: 1

Všeobecné informácie pre verejnosť:

Pracovná doba:

Pondelok – Štvrtok 7,00 – 14,15 hod.

Piatok 7,00 – 14,00 hod.

Výsledky vyšetrení: Informácie o výsledkoch bioptických,  cytologických a sérologických vyšetrení telefonicky neposkytujeme.  Výsledky vyšetrení sú odosielané lekárovi, ktorý vyšetrenie žiadal.

Nekropsia (pitvy):  Oddelenie patológie od roku 2004 nevykonáva pitvy. Pitvy sa vykonávajú na Súdnom lekárstve a patologickej anatómii UDZS Nitra, ktoré sídli v areáli FN Nitra. Telefonický kontakt: 037/6545 589 (Dokumentácia)

Prehliadky mŕtvych:  Oddelenie patológie nevykonáva prehliadky mŕtvych.

jazyk »