Oddelenie patológie

Oddelenie patológie je s takmer 60 ročnou históriou integrálnou súčasťou nitrianskej nemocnice. Patrí k spoločným vyšetrovacím a diagnostickým zložkám nemocnice.

 

Náplňou odboru je diagnostická činnosť založená na morfologickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi sa podieľa na určení diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

 

Akákoľvek vzorka odobratého tkaniva, orgánu alebo orgánového komplexu od pacienta  je patológom makroskopicky popísaná a po laboratórnom spracovaní vyšetrená aj histologicky pod mikroskopom. Mikroskopickým vyšetrením vzoriek od pacientov určujeme charakter ich chorobného procesu, dokážeme odlíšiť zápalové zmeny od nádorových a určiť, či ide o nádor zhubný alebo nezhubný. Výsledkom je morfologická diagnóza, ktorá určuje ďalší liečebný postup pacienta. Tento proces sa nazýva biopsia.  Bioptické vyšetrenie trvá zvyčajne 3 pracovné dni. Pokiaľ je nutné previesť ďalšie vyšetrenia (napr. špeciálne, histochemické  alebo imunohistochemické), vyšetrenie  môže trvať až 7 – 10 pracovných dní.

Pri niektorých operáciách sa robí peroperačná biopsia, čo je vyšetrenie natívneho nezafixovaného materiálu odobratého počas operácie. Na patológii sa materiál rýchlo zmrazí špeciálnymi postupmi a mikroskopicky sa vyšetrí. Predbežný výsledok sa telefonicky nahlási operujúcemu lekárovi. Toto vyšetrenie trvá zvyčajne do 30 minút.

Ďalšou dôležitou činnosťou prevádzanou na patológii sú cytologické vyšetrenia, kedy sa vyšetrujú iba bunky. Cytologické vyšetrenia prevádzame vyšetrením buniek z tekutín získaných punkciou a lavážou, vyšetrením buniek stermi (dýchacie cesty, krčok maternice) a tenkoihlovou aspiráciou (štítna žľaza, rôzne nezhubné i zhubné nádory).

Na našom oddelení prevádzame aj sérologické vyšetrenia v súlade s odbornosťou patologická anatómia. Ide o vyšetrenie autoprotilátok zo séra alebo plazmy krvi pri podozrení na autoimunitné ochorenia.

Oddelenie patológie je od septembra 2019 akreditované pracovisko  podľa medzinárodnej normy pre medicínske laboratóriá ISO 15 189:2012. Akreditácia podľa tejto normy  zabezpečuje kvalitu práce nielen Oddelenia patológie, ale aj nášho zdravotníckeho zariadenia FN Nitra.

 Štruktúra oddelenia patológie:

  1. Bioptický úsek
  2. Peroperačná biopsia
  3. Imunohistochémia a histochémia
  4. Cytológia
  5. Autoprotilátky

 Personál:

  1. Počet lekárov: 6
  2. Počet laborantiek:10
  3. Počet sanitárov: 2

Všeobecné informácie pre verejnosť:

 

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 7,00- 15,00 hod.

 

Výsledky vyšetrení:  Informácie o výsledkoch bioptických,  cytologických a sérologických vyšetrení telefonicky neposkytujeme.  Výsledky vyšetrení sú odosielané lekárovi, ktorý vyšetrenie žiadal.

 

Nekropsia (pitvy):  Oddelenie patológie od roku 2004 neprevádza pitvy. Pitvy sa prevádzajú na Oddelení súdneho lekárstva a patológie ÚZDS, ktoré sídli v areáli FN Nitra.

Telefonický kontakt: 037/6545 589 (Dokumentácia)

 

Prehliadky mŕtvych:  Oddelenie patológie neprevádza prehliadky mŕtvych.

MUDr. Monika Sekerešová

MUDr. Monika Sekerešová, MPH.

primárka

  • 037/6545463
Mgr. Helena Gavurová

Mgr. Helena Gavurová

vedúca laborantka

  • 037/6545 547
jazyk »