Oddelenie patológie

Oddelenie patológie je s takmer 60 ročnou históriou integrálnou súčasťou nitrianskej nemocnice. Patrí k spoločným vyšetrovacím diagnostickým zložkám nemocnice.

Náplňou odboru je diagnostická činnosť založená na histomorfologickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi sa podieľa na určení diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

Oddelenie patológie je od roku 2008 akreditované pracovisko podľa medzinárodnej normy  pre skúšobné laboratóriá STN ISO17025:2005.

V apríli 2019 Oddelenie patológie FN Nitra absolvovalo posudzovanie na mieste posudzovacou skupinou zo Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). Na základe výsledku jej posudzovania udelila SNAS Oddeleniu patológie FN Nitra  Osvedčenie o akreditácii podľa  normy 15 189:2012 pre medicínske laboratóriá platné od 13.09.2019. Oddelenie patológie je spôsobilé vykonávať podľa tejto normy histologické vyšetrenia, imunohistochemické vyšetrenia, špeciálne a cytologické vyšetrenia. Akreditácia podľa normy pre medicínske laboratóriá zabezpečuje kvalitu práce nielen oddelenia patológie, ale aj nášho zdravotníckeho zariadenia FN Nitra, nakoľko sa oddelenie patológie v spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na určení diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorení.

Od roku 2017 oddelenie patológie využíva pri spracovaní materiálu dva automatické systémy: na farbenie a zakrývanie preparátov  Coverstainer a v imunohistochémii AutostainerLink 48 od firmy HERMES.

Štruktúra oddelenia patológie:

  1. Bioptický úsek
  2. Peroperačná biopsia
  3. Imunohistochémia a histochémia
  4. Cytológia
  5. Autoprotilátky

Personál:

  1. Počet lekárov: 6
  2. Počet laborantiek:10
  3. Počet sanitárov: 2

Všeobecné informácie pre verejnosť:

–  Pracovná doba: Pondelok – Piatok 7,00- 15,00 hod.

 Informácie o výsledkoch bioptických a cytologických vyšetrení telefonicky neposkytujeme.  Výsledky vyšetrení sú odosielané lekárovi, ktorý vyšetrenie žiadal.

–  Oddelenie patológie od roku 2004 neprevádza pitvy. Pitvy sa prevádzajú na Oddelení súdneho lekárstva a patológie ÚZDS, ktoré sídli v areáli FN Nitra.

Telefonický kontakt: 037/654589 (Dokumentácia)

–  Oddelenie patológie neprevádza prehliadky mŕtvych.

MUDr. Monika Sekerešová

MUDr. Monika Sekerešová

primárka

  • 037/6545463
Mgr. Helena Gavurová

Mgr. Helena Gavurová

vedúca laborantka

  • 037/6545 547